Phổ biến quy định về quản lý trang thông tin điện tử

08:06, 07/06/2013

Ngày 6-6-2013, Sở TT và TT tổ chức hội nghị phổ biến các quy định của Nhà nước về quản lý trang thông tin điện tử (website) nhằm phát huy hiệu quả và đáp ứng yêu cầu về cung cấp thông tin lên cổng thông tin điện tử cho 130 cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phòng VH-TT các huyện, thành phố; lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc Sở TT và TT; cán bộ phụ trách tin bài, quản trị mạng của các trang thông tin điện tử; người chịu trách nhiệm nội dung của các trang thông tin điện tử ở các cơ quan Nhà nước, UBND các huyện, thành phố. Hội nghị đã thông tin về thực trạng và những tồn tại trong hoạt động cung cấp thông tin của các trang thông tin điện tử; phổ biến các quy định pháp luật liên quan như Điều 28 Luật Công nghệ thông tin, các Điều 10, 11, 12 của Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13-6-2011 của Chính phủ. Theo quy định quản lý trang thông tin điện tử, có 6 nội dung cần tập trung đăng tải trên các cổng thông tin điện tử của tỉnh gồm: Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; thông tin về chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư; thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thông tin về quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên; danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện; kết quả các chương trình, đề tài sau khi đã được hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh thông qua bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai áp dụng công trình, đề tài. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng nội dung thông tin trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, các địa phương, ngành, Sở TT và TT còn phổ biến các nội dung về: vai trò của báo chí trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí cách mạng trong thời kỳ đổi mới; nhận thức cơ bản về các thể loại báo chí và phương pháp viết, biên tập tin, bài dành cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách các trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước. Sau hội nghị, Sở TT và TT đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát và bổ sung đủ các thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, đồng thời cung cấp các thông tin cho website của tỉnh./.

Hương Giang
(Trường CĐ Truyền hình)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com