Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Cập nhật lúc07:52, Thứ Hai, 12/03/2012 (GMT+7)

Ngày 9-3-2012, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 115 quần chúng ưu tú của 20 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối, trong đó có 29 đồng chí là giáo viên các trường đại học, cao đẳng.

Trong thời gian 5 ngày (từ 5 đến 9-3-2012), các học viên đã được nghiên cứu 5 bài học lý luận chính trị: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và giới thiệu khái quát lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Đây là những kiến thức lý luận cơ bản giúp các quần chúng ưu tú nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhận thức bước đầu về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó không ngừng rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng.

Kết quả, lớp học có 100% học viên đạt khá giỏi, trong đó loại giỏi chiếm 77%./.

Phương Mai

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,