LĐLĐ tỉnh phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức lao động năm 2012
Cập nhật lúc08:26, Thứ Sáu, 09/03/2012 (GMT+7)

Ngày 7-3-2012, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2011 và phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh năm 2012. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tới dự.

Phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ năm 2011 đã được các cấp công đoàn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua được phát động liên tục và triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm 2011, toàn tỉnh đã có trên 5.000 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Nhiều công đoàn cơ sở đã duy trì có hiệu quả phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua như “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào thi đua “Phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… tiếp tục được duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng. Các hoạt động xã hội từ thiện do các cấp công đoàn phát động, được CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia. Công tác thi đua đã bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Công tác khen thưởng đã được các cấp công đoàn quan tâm hơn.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2011 và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân, trong đó có 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. LĐLĐ tỉnh được Chính phủ và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 đơn vị, tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua của CNVCLĐ toàn tỉnh trong năm 2011 đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Tập trung đổi mới nội dung và hình thức thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh và tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ sở, đơn vị… Trong năm 2012, các cấp công đoàn cần triển khai thực hiện tốt “Tháng công nhân” và tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, đồng thời tiếp tục tổ chức, động viên CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị và Kết luận 83 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2012 trong CNVCLĐ toàn tỉnh với 6 nội dung cụ thể và 6 biện pháp tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua được các cấp công đoàn phát động sẽ tập trung vào 3 đợt: Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5; Đợt thi đua chào mừng “Tháng công nhân” và kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5, kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định và Quốc khánh 2-9; Đợt thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2012./.

Quốc Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,