Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khoá XI
Cập nhật lúc08:43, Thứ Sáu, 09/03/2012 (GMT+7)

Ngày 6-3-2012, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị quán triệt Điều lệ Đảng, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng khoá XI. Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban TVTU, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Đảng uỷ trực thuộc, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị.

Trong thời gian 1 ngày, hội nghị đã được nghe 3 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng và những điểm mới bổ sung, sửa đổi; những điểm mới trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng khoá XI có 12 chương, 48 điều với kết cấu chương, điều được giữ nguyên như Điều lệ Đảng khoá X. Song có 13 vấn đề sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ Đảng khoá X. Trên cơ sở kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để tiếp tục bổ sung, phát triển, thể chế hoá những quan điểm mới có tính nguyên tắc về xây dựng Đảng đã được tổng kết, đúc rút qua thực tiễn. Tại hội nghị, nhiều ý kiến băn khoăn, thắc mắc đặt ra từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng ở cơ sở như: kết nạp đảng viên đối với những trường hợp sinh con thứ 3, quần chúng trên 60 tuổi… đã được giải đáp một cách thoả đáng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các đại biểu, điều đó thể hiện rõ ở việc đã có 34 lượt ý kiến đưa ra trong các cuộc thảo luận tại tổ, đó là những vấn đề nảy sinh từ cơ sở qua đó giúp Trung ương tiếp tục nghiên cứu cho những lần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng lần sau. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Điều lệ Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng, quy định những vấn đề cơ bản về tôn chỉ, mục đích, tính chất, tổ chức và hoạt động của Đảng. Vì vậy, yêu cầu các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 33 của Tỉnh uỷ về quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng và hướng  dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng theo đúng tinh thần Quy định số 45-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Đối với các huyện, thành phố, Đảng uỷ trực thuộc, đối tượng quán triệt là các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và văn phòng cấp uỷ; cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức cấp huyện; bí thư, phó bí thư, uỷ viên Ban thường vụ, văn phòng đảng uỷ cơ sở, bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở; giảng viên các Trung tâm bồi dưỡng chính trị. Thời gian tổ chức hội nghị quán triệt hoàn thành trong tháng 3-2012. Đối với cấp cơ sở, cấp uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tới các đồng chí đảng uỷ viên, chi uỷ viên các cơ sở Đảng trực thuộc đồng thời xây dựng kế hoạch quán triệt đến các tổ chức Đảng và đảng viên, thời gian hoàn thành trước 10-4-2012./.

Tin, ảnh: Hoài Phương

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,