Tạm dừng thành lập mới các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Cập nhật lúc07:49, Thứ Hai, 05/03/2012 (GMT+7)

Ngày 2-3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN).

Chỉ thị nêu rõ: Yêu cầu Bộ KH và ĐT tư chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KCN, KCX, KKT, trên cơ sở đó dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III-2012. Tiến hành đánh giá việc thực hiện quy hoạch, thành lập, hoạt động của các KKT, KCN và đề xuất biện pháp xử lý đối với các KKT, KCN hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí đất đai, ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển KKT, KCN Việt Nam đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV-2012. Trong quá trình thực hiện rà soát điều chỉnh quy hoạch, yêu cầu tạm dừng việc bổ sung quy hoạch, thành lập mới các KKT, KCN trên cả nước cho đến khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Theo: qdnd.vn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,