Ngành Công thương Hải Hậu triển khai nhiệm vụ năm 2012
Cập nhật lúc07:47, Thứ Hai, 05/03/2012 (GMT+7)

Năm 2011, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng - dịch vụ trên địa bàn huyện Hải Hậu đạt trên 5.026 tỷ đồng, tăng 30,4% so với năm 2010. Các ngành công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm 60,6% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Trong năm, cả 35 xã, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng làng nghề, xây dựng kế hoạch phát triển làng nghề. Toàn huyện có trên 10 nghìn lao động làm các nghề CN-TTCN, trồng hoa cây cảnh… Năm 2011, giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn huyện đạt trên 590 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm 2010, tập trung vào các công trình cơ sở hạ tầng như đường, trường, bệnh viện, trạm y tế, trụ sở làm việc. Công tác duy tu bảo dưỡng các cầu đường bộ, các công trình giao thông được quan tâm. Công tác bảo đảm trật tự ATGT được tăng cường, số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương đã được hạn chế, ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên.

Năm 2012, ngành Công thương huyện Hải Hậu phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng - dịch vụ trên 6.535 tỷ đồng, tăng 30,4% so với năm 2011. Huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư tại các CCN; duy trì và mở rộng phát triển ngành nghề truyền thống; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh liên doanh, liên kết. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển làng nghề, nhân cấy nghề mới và đào tạo nghề cho người lao động ở các địa phương. Tiếp tục tuyên truyền nội dung các văn bản nhà nước quy định về xây dựng cơ bản. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về GTVT. Triển khai cải tạo nâng cấp đường Trung - Hòa; làm tốt công tác GPMB đường 486B. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất TNGT trên địa bàn huyện./.

Trần Hữu Quyết

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,