Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

08:26, 10/01/2023

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC. Qua đó, đã tạo hiệu ứng tích cực, từng bước nâng cao nhận thức về CCHC cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. 

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định.
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định.

Hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến sâu rộng về mục tiêu, tầm quan trọng của CCHC góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” các cấp và thúc đẩy chuyển đổi số. Hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào các hội nghị, các cuộc họp, giao ban tháng, quý cho cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường xây dựng trang chuyên, chuyên mục, thời lượng; sâu sát cơ sở, phản ánh những điển hình trong công tác CCHC; gắn tuyên truyền kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với tuyên truyền chuyển đổi số và công tác xúc tiến đầu tư. Phản ánh kinh nghiệm,bài học của những địa phương, cơ quan đơn vị tiêu biểu trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; trong  công khai, giải quyết các thủ tục hành chính; kết quả xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Nam Định; những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong công tác CCHC; phản ánh thực tiễn thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực trạng và kết quả cải cách chế độ công vụ trên địa bàn tỉnh... Năm 2022, Báo Nam Định đăng tải trên 200 tin, bài, ảnh về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh trong các mục: Tin tức sự kiện, khoa học công nghệ; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 10 tạp chí CCHC và 11 chuyên mục Chuyển đổi số.

Cùng với các cơ quan báo chí, cơ sở, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực tuyên truyền về CCHC trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Cụ thể, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố xây dựng chuyên mục, kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của tỉnh về CCHC; cập nhật các bộ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để người dân và doanh nghiệp thuận tiện thực hiện. Trong năm, chia sẻ hàng trăm tin, bài về CCHC; về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; kết quả thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14-9-2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4-4-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc  UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; về Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định, các thủ tục hành chính được cung cấp ở mức độ 3, 4, việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ tháng 6-2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng mục “Điểm tin” hàng ngày trên trang thông tin điện tử của Sở. Đến nay đã có 125 mục. Thông qua mục “Điểm tin” giúp cán bộ, nhân dân, công chúng nắm bắt những thông tin ngắn gọn, khái quát về Nam Định trong ngày, trong đó có nhiều thông tin về CCHC. Tại các huyện, thành phố công tác tuyên truyền CCHC tập trung trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Trong đó, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên sóng truyền thanh. Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp âm và phát lại tin, bài về CCHC, lợi  ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; các kết quả triển khai công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong công tác CCHC... Ngoài ra, công tác tuyên truyền về CCHC còn được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền qua việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đường dây nóng, số điện thoại, email của các cơ quan, đơn vị đều được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trên website... của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng cụm pa nô; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, khu trung tâm, nơi đông dân cư. Cán bộ, công chức, viên chức tăng cường sử dụng các ứng dụng như email, Zalo, tin nhắn SMS để tương tác với tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm tăng sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với  các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh… 

Năm 2022, toàn tỉnh đã có trên 700 tin, bài, ảnh tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; 1.300 tin bài, văn bản tuyên truyền về CCHC trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; phát hơn 980 lượt tin, bài, 10 chuyên mục tuyên truyền về CCHC, tiếp âm và phát lại hơn 4.100 lượt tin, bài trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh; chăng treo hàng nghìn pa nô, khẩu hiệu; phát hàng chục nghìn tờ gấp tuyên truyền về CCHC tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao Chỉ số CCHC; đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số và giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Năm 2021, Chỉ số CCHC tỉnh ta được 86,40 điểm, xếp thứ 40/63 tỉnh, tăng 7 bậc so với năm 2020./.

Bài và ảnh: Văn Trọng
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com