Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

07:04, 14/04/2016
Thời gian qua, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được MTTQ các cấp xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Nhân dân xã Hải Cường (Hải Hậu) kẻ, vẽ khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử.
Nhân dân xã Hải Cường (Hải Hậu) kẻ, vẽ khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử.
Xác định rõ nhiệm vụ của công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, MTTQ các cấp đã bám sát các bước của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để triển khai các hoạt động tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Qua đó, công tác tuyên truyền được tổ chức thành 3 đợt gồm: Đợt 1, đến hết tháng 4-2016 tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các nội dung văn bản, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Luật MTTQ Việt Nam, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản pháp luật khác về cuộc bầu cử. Tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về cuộc bầu cử, các nội dung theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp, kế hoạch của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện. Tiêu chuẩn người ứng cử ĐBQH quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tuyên truyền về quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử, các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử… Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, ĐBQH của tỉnh do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Đợt 2, từ đầu tháng 5 đến ngày tiến hành bầu cử 22-5-2016, tập trung tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử, cổ vũ động viên mọi người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn xứng đáng bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Tập trung tuyên truyền không khí của cử tri trong toàn tỉnh tham gia bầu cử trong ngày 22-5-2016, phản ánh kịp thời diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong tỉnh. Đợt 3, từ ngày 23-5-2016 đến ngày 10-6-2016 tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, thông tin kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức… Từ ngày triển khai công tác bầu cử đến nay, công tác tuyên truyền đã được MTTQ các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về cuộc bầu cử. Hướng dẫn MTTQ cấp xã và khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, các buổi sinh hoạt, tổ chức các buổi mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên. Đồng chí Đặng Phúc Giao, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thành công, bên cạnh thực hiện kế hoạch bầu cử và nhân sự, MTTQ các cấp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, bám sát lộ trình trước, trong và sau cuộc bầu cử, hình thức và nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp với nhiều nội dung tuyên truyền phong phú.
 
Để phục vụ tốt cho cuộc bầu cử, thời gian tới, MTTQ các cấp cùng các hội, đoàn thể chủ động nắm vững tình hình dư luận, tập trung giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình triển khai bầu cử tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp và có hướng dẫn chỉ đạo triển khai theo đúng quy định. Với sự chuẩn bị tích cực, MTTQ các cấp sẽ giúp nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.
 
Bài và ảnh:  Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com