Phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp

08:04, 12/04/2016
Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; vận động phụ nữ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Pa-nô tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu vực trung tâm huyện Nam Trực.
Pa-nô tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu vực trung tâm huyện Nam Trực.
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch về công tác tuyên truyền gửi tới cơ sở, hướng dẫn và chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Theo đó, nội dung tuyên truyền được các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tập trung vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bầu cử của Đảng, Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử tỉnh... Trong đó, đặc biệt làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 51, ngày 14-1-2016 của Bộ Chính trị, những điểm mới được bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015... Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới; vai trò, vị trí, những đóng góp của phụ nữ trong xã hội; lợi ích khi phụ nữ tham gia Quốc hội, HĐND các cấp. Giới thiệu những thành tựu nổi bật của Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp, những đóng góp của Hội, của nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu HĐND và các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, trong tháng 3, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị ký giao ước với MTTQ tỉnh về thực hiện chương trình phối hợp năm 2016, trong đó tập trung vào công tác bầu cử. Theo đó, 2 bên sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tổ chức của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; nắm vững các quan điểm chỉ đạo và quy định của Đảng và Nhà nước về bầu cử để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về công tác bầu cử, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử. Cũng trong tháng 3-2016, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức sinh hoạt hội viên, tuyên truyền về công tác bầu cử; tổ chức giao ban với Hội Phụ nữ 10 huyện, thành phố, nghe báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử tại địa phương và phản ánh những khó khăn tại đơn vị; tổ chức gặp mặt, ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo quản lý các ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, trước thời gian diễn ra bầu cử, Hội LHPN tỉnh và Hội Phụ nữ 10 huyện, thành phố còn tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND lần đầu; kiểm tra công tác bầu cử của các cấp Hội, tập huấn cho báo cáo viên cấp tỉnh và chỉ đạo các tổ chức Hội trực thuộc tăng cường vận động hội viên, phụ nữ trực tiếp đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Các cấp Hội Phụ nữ cũng tích cực, chủ động giới thiệu nguồn nhân sự nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đạt tỷ lệ ít nhất 35%; rà soát, phát hiện nguồn nhân sự nữ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Căn cứ quyền và trách nhiệm của tổ chức Hội theo luật định và nội dung chương trình ký kết với MTTQ cùng cấp, Hội Phụ nữ ở cơ sở chủ động tích cực tham gia công tác bầu cử đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ đi bầu cử, góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV và tỷ lệ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Từ nay đến khi diễn ra ngày bầu cử, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm thành viên trong tham gia Ban bầu cử, tổ bầu cử được quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Tích cực, chủ động tham gia có chất lượng, hiệu quả các kỳ hiệp thương; tham gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử theo quy định, trước và trong quá trình hiệp thương, chủ động kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của tổ chức Hội trong công tác bầu cử và phối hợp với MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát các khâu trong công tác bầu cử để hoạt động bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ cùng cấp đề xuất với cấp ủy và Thường trực HĐND về số lượng và danh sách người ứng cử là phụ nữ ở từng địa phương đảm bảo cơ cấu nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp./.
 
Bài và ảnh: Lam Hồng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com