Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

08:04, 11/04/2016

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện hằng năm trên cơ sở tổng hợp đánh giá của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2015, PCI của tỉnh ta có sự tiến bộ vượt bậc, tăng 16 bậc so với năm 2014, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số 59,62 điểm. Trong khu vực đồng bằng sông Hồng tỉnh ta xếp thứ 4/11 tỉnh, thành phố, chỉ đứng sau 3 tỉnh: Quảng Ninh (xếp hạng 3/63); Vĩnh Phúc (hạng 4/63) và Bắc Ninh (xếp hạng 13/63). Có 5/10 chỉ số thành phần truyền thống PCI năm 2015 của tỉnh đạt và vượt so với năm trước như: tính minh bạch, tính năng động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, gia nhập thị trường, đào tạo lao động…

Sản xuất dây dẫn điện dùng trong công nghiệp sản xuất ô tô tại Cty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam tại KCN Bảo Minh (Vụ Bản).
Sản xuất dây dẫn điện dùng trong công nghiệp sản xuất ô tô tại Cty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam tại KCN Bảo Minh (Vụ Bản).

Để có được kết quả vượt bậc đó, trước hết là sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, khắc phục những hạn chế về vị trí địa lý, xuất phát điểm… Ngày 27-5-2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về các biện pháp, chương trình hoạt động nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2014-2015. Mục tiêu là xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu trong giai đoạn 2014-2015, cải thiện xếp hạng PCI của tỉnh nằm trong nhóm khá, đứng thứ 25-30 toàn quốc. Để hoàn thành mục tiêu đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tập trung thực hiện tốt các công việc: tổ chức rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tham mưu cho UBND tỉnh loại bỏ các thủ tục không cần thiết; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để doanh nghiệp nắm, hiểu và thực hiện đúng các cơ chế, chính sách hiện hành; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế “một cửa”; công khai các quy hoạch, cơ chế chính sách trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và các sở, ngành… Trong đó tỉnh chỉ đạo trước mắt cải thiện một số chỉ số thành phần quan trọng tác động trực tiếp đến sức hấp dẫn khi kêu gọi đầu tư. Từ tư tưởng chỉ đạo đó, tỉnh giao trách nhiệm chủ trì cụ thể cho các sở, ngành: Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chính trong chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước và chi phí không chính thức; Sở KH và ĐT chịu trách nhiệm về cạnh tranh bình đẳng và chi phí gia nhập thị trường; Sở TN và MT chịu trách nhiệm về yếu tố tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. Các sở, ngành khác như: Công thương, Tư pháp, LĐ-TB và XH, TT và TT, Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm về: dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; yếu tố thiết chế pháp lý; đào tạo lao động; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh… Tháng 7-2014 UBND tỉnh đã quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Nam Định (trực thuộc Sở KH và ĐT), có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, là đầu mối hướng dẫn các dịch vụ có liên quan đến đầu tư, thành lập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; thiết lập danh mục các dự án thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn kết hợp với việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và cung cấp thông tin về môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh nhà… Trung tâm đã tham mưu với Sở KH và ĐT trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 21 dự án thu hút đầu tư trọng điểm trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như: sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô; sản xuất sản phẩm phục vụ ngành điện, điện tử; sản xuất thiết bị, máy nông nghiệp; sản xuất thiết bị cơ khí phụ trợ; chế biến, nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ cao; xây dựng hạ tầng các KCN Mỹ Thuận, Hồng Tiến và Mỹ Trung; nâng cấp cảng biển Thịnh Long... Với sự quyết tâm của UBND tỉnh và nỗ lực của các sở, ngành chức năng, môi trường đầu tư và các chỉ số thành phần đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được cải thiện rõ rệt. Qua khảo sát cảm nhận của các doanh nghiệp, nhiều chỉ số thành phần của PCI như: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý… đều tăng hơn so với năm 2014. Tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn. Nhờ đó, những năm qua, tỉnh ta đã có bước tiến lớn trong thu hút đầu tư, môi trường đầu tư được cải thiện đáng kể, PCI không ngừng tăng cao, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tin tưởng và đến với Nam Định. Toàn tỉnh có 9 KCN trong quy hoạch với diện tích 2.082ha; trong đó, 3 KCN Hoà Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh đi vào hoạt động, thu hút được 170 dự án trong và ngoài nước, tổng vốn đăng ký trên 7.000 tỷ đồng và trên 400 triệu USD. Giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN chiếm gần 20% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; giá trị xuất khẩu chiếm khoảng 22% toàn tỉnh. Ngoài các KCN, 20 CCN tập trung cấp huyện được đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút 459 dự án đầu tư với tổng vốn đã thực hiện gần 3.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 18 nghìn lao động. Đến đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn tỉnh đã đạt trên 600 triệu USD. Trong đó, năm 2014 có 9 dự án FDI đầu tư mới và bổ sung vốn với tổng vốn 135 triệu USD; năm 2015 tổng vốn FDI thu hút được gần 200 triệu USD. Doanh thu của các doanh nghiệp FDI năm 2015 đạt 365 triệu USD, nộp ngân sách trên 5 triệu USD, tạo việc làm cho 24 nghìn lao động. Thu hút đầu tư trong nước liên tục tăng qua các năm, năm 2015 có 28 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 3.360 tỷ đồng. Kết quả sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, một số sản phẩm công nghiệp đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín trên thị trường. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 22,3%/năm. Không chỉ các KCN tập trung, nhờ đổi mới cách thức thực hiện công tác thu hút đầu tư, trên địa bàn nhiều huyện như Hải Hậu, Vụ Bản, Trực Ninh… cũng đã thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào địa bàn. Huyện Trực Ninh có các dự án đầu tư của các Cty: TNHH Shin Myung First Vina đầu tư 1 triệu USD xây dựng nhà máy may xuất khẩu tại xã Trung Đông; Sungwon F and K đầu tư 1 triệu USD tại Thị trấn Cát Thành; Arma Việt Nam đầu tư 25,5 triệu USD tại Thị trấn Cổ Lễ... Huyện Giao Thủy có Cty TNHH Dệt may Thiên Nam đầu tư 1 triệu USD tại xã Giao Tiến; Cty TNHH T.B.O Vina (Hàn Quốc) đầu tư nhà máy may công nghiệp tại xã Minh Tân (Vụ Bản)...

Để tiếp tục nâng cao chỉ số PCI, phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2016, UBND tỉnh tiếp tục chú trọng cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hiệu lực và hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận và hoàn thành nhanh chóng các thủ tục về đất đai và đầu tư. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch không còn phù hợp; xây dựng mới các quy hoạch còn thiếu. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển như: KCN Dệt may Rạng Đông (giai đoạn 1) quy mô 600ha, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định tại huyện Hải Hậu công suất 2.400MW, cầu Thịnh Long, tuyến đường trục phát triển kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tuyến đường bộ ven biển… Kêu gọi đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng KCN Mỹ Trung, xây dựng mới hạ tầng KCN Mỹ Thuận và các khu, CCN khác theo quy hoạch để tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư thứ cấp. Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, trong đó có đầu tư về nông thôn; ưu tiên thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, vốn lớn, tạo nguồn thu cho ngân sách... Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại, khu giải trí… phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh. Với phương châm “Môi trường đổi mới, hướng tới nhà đầu tư”, UBND tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, góp phần thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, đưa tỉnh ta bước vào thời kỳ phát triển mới, kinh tế tăng trưởng cao và bền vững, đời sống nhân dân ngày một nâng lên./.

Bài và ảnh: Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com