Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Cập nhật lúc07:48, Thứ Sáu, 01/12/2017 (GMT+7)

* Thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của tỉnh

Trong 2 ngày 29, 30-11-2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Dự khai mạc hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị thảo luận chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị thảo luận chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt cho Hội nghị một cách toàn diện, sâu sắc những nội dung của các Nghị quyết Trung ương, qua đó giúp nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết, làm cơ sở để vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, với tính chất, vị trí và tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), để khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, sau hội nghị này, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị cho các đối tượng chưa được dự Hội nghị này theo Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 ở các cấp, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Đồng chí cũng lưu ý cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; Kiên quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung. Nhấn mạnh cần làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết với yêu cầu thống nhất các ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận của xã hội, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ phải phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan báo chí, xuất bản, thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương; đấu tranh phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 phải gắn bó mật thiết với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

* Sau hội nghị của Trung ương, chiều ngày 30-11, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thảo luận Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của tỉnh theo tổ. Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày 3 dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19, 20 và 21 Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo chương trình hành động của tỉnh thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá cao tinh thần và thái độ nghiêm túc của các đại biểu. Các ý kiến đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp vào chương trình hành động của tỉnh. Ban TVTU sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đều là những nội dung lớn, quan trọng, vì các nội dung của Nghị quyết có tác động trực tiếp đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đời sống nhân dân, được xã hội đặc biệt quan tâm, kỳ vọng nên các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị cần tổ chức nghiên cứu, học tập và triển khai, thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả. Đồng chí đề nghị, ngay sau hội nghị này các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với việc thực hiện các Nghị quyết trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, coi việc thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Quá trình triển khai, thực hiện các Nghị quyết cần chú ý lựa chọn các vấn đề có tính thiết thực, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của tỉnh, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, tránh chủ quan, nóng vội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6. Đồng chí cũng chỉ ra 4 mục tiêu và 22 nội dung quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 18 từ nay đến năm 2021, trong đó bám sát Kế hoạch 07 của BCH Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và chương trình hành động của tỉnh. Trong đó, về Nghị quyết số 18, khi thực hiện Nghị quyết này cần phải gắn với Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Để thực hiện được những nội dung đổi mới của Nghị quyết phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, nhất là tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội và nhân dân. Về Nghị quyết số 19, quan điểm là Nhà nước chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu (chủ yếu lĩnh vực giáo dục, y tế). Đẩy mạnh xã hội hóa để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý Nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu. Đề ra các chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân và Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Căn cứ vào kế hoạch của Ban TVTU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, cấp ủy các cấp cần xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong phạm vi địa phương, đơn vị mình đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả. Đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy; trong đó chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực, phù hợp, có tính khả thi để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc viết thu hoạch cá nhân sau khi học tập, quán triệt nghị quyết; gương mẫu, tự giác thực hiện Nghị quyết, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội, hình thức. Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, cần thiết cần giải quyết sớm. Kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên về kết quả triển khai thực hiện, đặc biệt là những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,