Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh

05:03, 23/03/2021

Sáng 23-3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Cùng dự có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Trung ương Ðoàn qua các thời kỳ và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Dương Triều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ảnh: Dương Triều

Diễn văn tại lễ kỷ niệm của Bí thư thứ Nhất Trung ương Ðoàn Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ: Từ buổi đầu ra đời với chỉ 8 đoàn viên, qua các thời kỳ, sự trưởng thành, lớn mạnh của tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên. Trải qua 90 năm, đến nay Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh với hơn 6,2 triệu đoàn viên; mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng. Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Ðoàn, tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, khát vọng Việt Nam; đồng thời cũng tự nhận thấy cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để tự hoàn thiện mình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Lòng tin, quyết tâm, sự kỳ vọng to lớn đó là động lực mạnh mẽ để Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó có việc đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo không ngừng để Ðoàn thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Ðoàn để phù hợp hơn với nhu cầu tiếp nhận, thỏa mãn mong muốn tự khẳng định mình của thanh niên; đến được với đông đảo thanh niên, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững. Bên cạnh đó, tổ chức Ðoàn sẽ đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đắp xây hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò của thanh niên, khẳng định thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, rường cột của quốc gia: “Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh; trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước”.

Ghi nhận những đóng góp của tổ chức Ðoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ðược Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo, lại được rèn luyện qua nhiều thời kỳ đấu tranh cách mạng, đặc biệt là vào các thời điểm bước ngoặt khi vận nước lâm nguy, cả dân tộc phải đối diện với họa xâm lăng, hoặc vào thời khắc phải kịp chuyển mình đổi mới để tiếp tục phát triển đi lên, tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn kiên định bản lĩnh chính trị, giữ vững vai trò là đội quân xung kích cách mạng, luôn dấn thân vào những nơi gian khổ, dám đón lấy những nhiệm vụ khó khăn và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, cùng với cả dân tộc làm nên những chiến thắng lịch sử, giành trọn vẹn độc lập, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lịch sử của dân tộc và của Ðảng ta đã ghi dấu nhiều phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, như: “Cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh”, “Tòng quân giết giặc lập công” trong kháng chiến chống thực dân Pháp; “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ...

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ cả nước đã, đang tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, bắt nhịp nhanh với điều kiện mới, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới.

Nối tiếp các phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, hai phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được từng bước cụ thể hóa, ngày càng đi sâu, lan tỏa vào đời sống của đoàn viên, thanh niên, được xã hội ghi nhận và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vừa chăm lo nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, thông qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Ðoàn và mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên đã không ngừng được xây dựng, củng cố, mở rộng. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng. Ðoàn tích cực tham gia xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ðã có hàng triệu thanh niên tiên tiến được đứng vào hàng ngũ của Ðoàn và hàng vạn đoàn viên thanh niên ưu tú được kết nạp vào Ðảng. Ðội ngũ cán bộ Ðoàn ngày càng trở thành nguồn cán bộ trẻ dồi dào của Ðảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, làm kinh tế, trong hoạt động văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật, trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, sự nỗ lực vươn lên của các thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cả nước.

Trong bối cảnh tình hình mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tổ chức Ðoàn các cấp, trước hết cần khẩn trương triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng thành những chủ trương công tác lớn của Ðoàn, coi đây là kim chỉ nam để triển khai công tác Ðoàn và phong trào thanh thiếu nhi; xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ rõ những công việc cụ thể mà mỗi tổ chức Ðoàn, Ðội, mỗi thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cần thực hiện để chung tay cùng với toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái thi đua xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước; nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tổ chức Ðoàn cần tiếp tục kiên trì, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Ðảng vào thực tiễn; sáng tạo, thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng giáo dục qua thực tiễn phong trào, lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi.

Bên cạnh đó, bản thân mỗi thanh niên phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; ra sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ; chống tâm lý ngại khó, ngại khổ.

Cùng với việc chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Ðoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Ðảng, tổ chức Ðoàn cần tăng cường công tác quốc tế thanh niên; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; đầu tư chăm lo phụ trách Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Ðoàn Thanh niên phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Ðảng.

Nhấn mạnh chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên là trách nhiệm của Ðảng và cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện tốt công tác thanh niên; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để tổ chức Ðoàn và thanh niên lao động, rèn luyện, xây dựng, củng cố tổ chức Ðoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Ðoàn, cán bộ trẻ nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng.

Khẳng định Ðảng, Nhà nước, nhân dân luôn đặt niềm tin yêu, kỳ vọng vào thế hệ trẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tuổi trẻ Việt Nam, đặc biệt là các đảng viên trẻ và đoàn viên sẽ luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin yêu của Ðảng, Bác Hồ và nhân dân.

Nhân dịp này, Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Ðảng và Nhà nước để ghi nhận những đóng góp, cống hiến của Ðoàn và tuổi trẻ cả nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình lễ kỷ niệm được tổ chức với nhiều điểm nhấn mới mẻ, hiện đại, qua đó khắc họa những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam với lý tưởng, khát vọng, nhiệt huyết, tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến./.

PVBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com