Nam Trực tạm dừng tiếp nhận lao động từ các vùng có dịch trở lại làm việc
Cập nhật lúc21:28, Thứ Năm, 12/03/2020 (GMT+7)

Theo UBND huyện Nam Trực, dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường trong khi trên địa bàn có nhiều người lao động, du khách du lịch Trung Quốc đang làm việc, lưu trú. Để chủ động phòng tránh các nguy cơ lây mắc dịch bệnh, UBND huyện yêu cầu các phòng chức năng, các địa phương chủ động có phương án, kế hoạch cụ thể phòng, chống theo phương châm 4 tại chỗ. 

Hiện nay, các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Công Thương và Công an huyện phối hợp, tiếp tục thống kê, rà soát số lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn, nhất là các lao động người Trung Quốc, lao động nước ngoài từ các vùng có dịch mới quay trở lại làm việc để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Hướng dẫn các xã, thị trấn, các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; phải cách ly trong vòng 14 ngày đối với lao động Trung Quốc, lao động nước ngoài từ các vùng có dịch khi quay trở lại huyện làm việc. Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các xã, thị trấn tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại huyện làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng có dịch trong thời gian công bố dịch bệnh. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã tiến hành dừng tất cả các lễ hội, hạn chế hội nghị, các cuộc họp đông người tham gia, trừ trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ công tác phòng, chống dịch; yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; tiếp tục tiến hành tiêu trùng, khử độc tại các nơi đông người, nhất là các trường học, chợ, bến xe. Các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng trường lớp và yêu cầu giáo viên, học sinh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,