Đại hội Chi bộ Phòng Nội vụ thành phố Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025

09:03, 12/03/2020

Ngày 12-3, Chi bộ Phòng Nội vụ thành phố Nam Định tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Thành ủy Nam Định chọn làm đại hội điểm. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định tới dự.

Nhiệm kỳ 2015-2020 Chi bộ, tập thể lãnh đạo và cán bộ đảng viên, công chức Phòng Nội vụ thành phố Nam Định đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Vai trò quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động đã phát huy được hiệu lực, hiệu quả và cơ bản khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực. Công tác tổ chức, cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, tôn giáo… từ thành phố đến các đơn vị cơ sở; các phường, xã đi vào nền nếp tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ được tăng cường, tinh thần trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ đã được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phương thức lãnh đạo của chi bộ, tập thể lãnh đạo được đổi mới, thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được nâng cao. Trong đó, đã tham mưu cho UBND thành phố thực hiện có hiệu quả các Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) đối với các đơn vị trên địa bàn đảm bảo ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Phòng Nội vụ thành phố tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan trong việc tham mưu cho UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của thành phố; chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố. Tham mưu UBND thành phố thực hiện đầu tư nâng cấp trang thiết bị, máy móc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính Nhà nước và tại các phường, xã trên địa bàn; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; sử dụng phần mềm trong quản lý, điều hành tại các cơ quan, đơn vị. 

Đại hội đã bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025./.

Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com