Nam Trực đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

12:08, 10/08/2019

Ngày 10-8, huyện Nam Trực tổ chức lễ đón nhận Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Ngô Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương; Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nam Ðịnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy là người con quê hương Nam Trực; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện một số doanh nghiệp, con em quê hương thành đạt và nhân dân trong huyện tới dự.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Triển khai xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Nam Trực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; đặc biệt là coi trọng vai trò của chi bộ Ðảng thôn, xóm và của người dân đồng thuận, chung sức đóng góp kinh phí, ngày công lao động cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong hơn 8 năm qua, toàn huyện đã huy động được 2.160,1 tỷ đồng đầu tư xây dựng và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, toàn bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo theo chuẩn nông thôn mới. Hệ thống thuỷ lợi nội đồng đảm bảo phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai. 100% số xã, thị trấn đều có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%. Toàn huyện có 86/88 trường học các cấp đạt chuẩn. Hạ tầng thương mại nông thôn được đảm bảo. 100% số xã, thị trấn có nhà văn hóa xã. 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,83%, tăng 34,83% so với năm 2011. Sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Huyện đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2018 đạt 7.306 tỷ đồng, tăng 3.914 tỷ đồng so với năm 2011. Năm 2018, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 42,8 triệu đồng, tăng 31,8 triệu đồng so với năm 2011, vượt 1,8 triệu đồng/người/năm so với quy định tiêu chí thu nhập trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới năm 2018. 100% số xã, thị trấn có khu xử lý rác thải tập trung, đã thành lập các tổ, đội thu gom rác thải và thường xuyên hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 93%. Toàn huyện đã có 56.885/57.080 hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 99,66%, tăng 13,46% so với năm 2011. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, không xảy ra trọng án. Với những kết quả đó, ngày 31-7-2019, Chính phủ có Quyết định số 955/QĐ-TTg công nhận huyện Nam Trực đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Trực tiếp tục phấn đấu duy trì và không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện; phấn đấu đến năm 2020 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; đến năm 2025 có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao; năm 2030 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, an toàn, văn minh, giàu đẹp, giàu bản sắc văn hoá truyền thống...

Đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh trao Bằng công nhận huyện Nam Trực đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh trao Bằng công nhận huyện Nam Trực đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nam Trực đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân huyện Nam Trực trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng thời đóng góp vào kết quả chung của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở nông thôn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải ở các làng nghề, nhất là làng nghề Nam Thanh, Nam Giang… Tiếp tục huy động các nguồn lực từng bước đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường củng cố hệ thống chính trị, xã hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phấn đấu xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng giàu đẹp./.

Tin, ảnh: Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com