Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Thành phố Nam Định và huyện Hải Hậu, Vụ Bản

08:05, 18/05/2016

Ngày 17-5-2016, Đoàn công tác Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Thành phố Nam Định. Tham gia Đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra công tác bầu cử tại Thành phố Nam Định. Ảnh: Thu Thủy
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra công tác bầu cử tại Thành phố Nam Định. Ảnh: Thu Thủy

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn Thành phố Nam Định đã được triển khai một cách tích cực, chu đáo, bảo đảm đúng quy trình và thời gian quy định như: công tác niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cấp phát thẻ cử tri; lựa chọn, bố trí các điểm bỏ phiếu trang trọng, thuận tiện cho cử tri đi bỏ phiếu. Theo đó Thành phố Nam Định có 187 khu vực bỏ phiếu Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Thành phố Nam Định theo đúng quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, khuyến khích và động viên cử tri tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Theo đó từ ngày 6-5 đến ngày 13-5-2016, Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức 2 hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; 2 hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 25 hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và 181 hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường với cử tri Thành phố Nam Định để thực hiện quyền vận động bầu cử. Nhằm chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn những công việc chủ yếu trước, trong và sau ngày bầu cử; tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử các xã, phường… Các điều kiện vật chất chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại Thành phố Nam Định cơ bản đáp ứng được yêu cầu như việc chuẩn bị các điểm bầu cử, các tài liệu phục vụ bầu cử; tiểu sử tóm tắt; danh sách trích ngang những người ứng cử; thẻ cử tri và danh sách cử tri; phiếu bầu đều được Ủy ban bầu cử thành phố cung cấp đầy đủ. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, tài liệu về bầu cử để các cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; đồng thời làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của Thành phố Nam Định. Đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, Thành phố Nam Định cần tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để cử tri nắm rõ về tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên và vận động cử tri tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề phát sinh; từ nay đến ngày bầu cử cần thường xuyên kiểm tra các công tác chuẩn bị bầu cử; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để đảm bảo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Trần Quang Khải.

Cùng ngày, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hải Hậu. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Báo Nam Định, Văn phòng UBND tỉnh.

Đến thời này, các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở huyện Hải Hậu đã cơ bản hoàn tất và được thực hiện theo đúng luật định. Đã hoàn thành việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại khu vực bỏ phiếu, hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, nội quy bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử huyện cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo các xã, thị trấn về công tác bầu cử, tổ chức các lớp tập huấn cho từng thành viên tổ bầu cử ở các tổ bầu cử ở địa phương; thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã, thị trấn. Thực hiện công tác chuẩn bị về các điều kiện vật chất nhằm đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử; toàn huyện đã chuẩn bị 509 hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, hòm phiếu dự phòng; 488 hộp mực dấu… tại 288 địa điểm bỏ phiếu. Tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Hiện nay, huyện đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của bầu cử. Đồng thời tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác bầu cử; chú trọng những điểm mới của Luật Bầu cử năm 2015; tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử dưới nhiều hình thức như: hội nghị, cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, phát thanh… Đến nay đã phát trên 500 tin, bài, chuyên mục về bầu cử; làm mới 6 cụm pa-nô, 45 khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện. Tại các xã, thị trấn đã xây dựng, chăng treo 25.455 pa-nô, khẩu hiệu, tranh cổ động, cờ Tổ quốc; lập 49 cổng chào; tổ chức phát thanh, truyền thanh 2.947 buổi với 1.525 tin, bài tuyên truyền về bầu cử.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Hải Hậu làm rõ một số nội dung như: Phương án bổ sung đối với các cử tri đang học tập, làm ăn xa trở về địa phương trước ngày bầu cử 24 giờ; số người không được ghi vào danh sách cử tri; công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT và chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu…

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Hải Hậu trong thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý Uỷ ban bầu cử huyện Hải Hậu cần đôn đốc các địa phương tập trung hoàn thành mọi mặt công tác chuẩn bị cho bầu cử và thực hiện tốt các phần việc trong ngày bầu cử. Trong đó, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ bầu cử để kịp thời khắc phục những sai sót, tuyệt đối không để vi phạm Luật Bầu cử. Tăng cường công tác đảm bảo ANTT nhất là tại khu vực biên giới biển. Quan tâm đến việc tổ chức bỏ phiếu cho những người già yếu, bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện để đảm bảo quyền lợi của cử tri. Đặc biệt phải tập trung cao độ công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền, cổ động trực quan. Tiếp tục chăng treo thêm cờ, khẩu hiệu tại các quốc lộ, tỉnh lộ và các trục đường huyện, xã, thôn, xóm, khu phố để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực tham gia bầu cử để ngày bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội toàn dân.

Trước đó, đoàn cũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hải Lý.

Cũng trong ngày 17-5-2016, Đoàn công tác do đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Vụ Bản. Tham gia đoàn kiểm tra có các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh: Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất. 133 tổ bầu cử ở 133 khu vực bỏ phiếu của 18 xã, thị trấn đã sẵn sàng cho ngày bầu cử. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đều được huyện chủ động tổ chức, triển khai thực hiện bảo đảm nội dung, trình tự, tiến độ thời gian theo quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; trong đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin về công tác bầu cử; định hướng cho các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội báo cáo cấp ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương; tổ chức nói chuyện thời sự; tuyên truyền về Luật Bầu cử, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp của các đơn vị bầu cử để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử của mình theo quy định của pháp luật. Toàn huyện đã dựng mới 2 cụm tuyên truyền, 14 băng rôn các loại; các xã, thị trấn dựng 24 cụm tuyên truyền, 382 băng rôn; kẻ vẽ, làm mới 471 khẩu hiệu tường, treo 284 pa-nô 2 mặt tuyên truyền về bầu cử; hệ thống đài phát thanh huyện và các xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về bầu cử. Công tác niêm yết danh sách cử tri, cấp phát thẻ cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định, thời gian. Toàn huyện có 103.326 cử tri; trong đó, số cử tri đi làm ăn xa có 5.515 người; 481 người không được quyền bầu cử (do bị bệnh tâm thần, tù giam). Đến nay, các xã, thị trấn đã niêm yết danh sách cử tri, cấp phát thẻ cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Ủy ban bầu cử huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử, những công việc trước, trong và sau cuộc bầu cử cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử để mọi người hiểu đúng và làm đúng những quy định của pháp luật về bầu cử, không để xảy ra vi phạm pháp luật về bầu cử. Các đơn thư tố cáo, kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng được tập trung giải quyết đúng quy trình. Công tác đảm bảo an ninh được duy trì an toàn, ổn định, đúng quy định đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt cho công tác bầu cử. Để công tác bầu cử đảm bảo kế hoạch, từ nay đến ngày bầu cử, Ủy ban bầu cử huyện Vụ Bản tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra các xã, thị trấn; tổ chức mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên; tổ chức kiểm tra, đối chiếu phiếu bầu cử, con dấu, mực dấu, phiếu bầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân và đảm bảo ANTT trước, trong và sau bầu cử...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Vụ Bản cần tiếp tục rà soát các nội dung, chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử; nhanh chóng tập huấn cho đội ngũ làm công tác bầu cử về quy trình kiểm phiếu, các công việc sau bầu cử; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức mạn đàm sâu về tiểu sử của các ứng cử viên để cử tri lựa chọn những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đảm bảo công tác ANTT trước, trong và sau bầu cử; bố trí các lực lượng an ninh bảo vệ an toàn cuộc bầu cử. Riêng trong ngày bầu cử, nhắc nhở các đối tượng vi phạm ATGT (nếu có); cán bộ ở các tổ bầu cử cần chú ý các đối tượng cử tri già cả, ốm đau, đối tượng tạm trú; đôn đốc cử tri đi bỏ phiếu đúng giờ, đúng thời gian quy định.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Liên Minh và Minh Thuận./.

Nhóm PV thời sự
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com