Tiếp tục sản xuất và chiến đấu, góp phần đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (Kỳ 1)

07:02, 23/02/2016

[links()]

    Công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế trong hơn ba năm đi dần vào ổn định. Các công sở, xí nghiệp, trường học đã hoạt động bình thường. Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, mặc dù thiên tai liên tiếp và gay gắt nhưng nhờ phát huy tính ưu việt của quan hệ sản xuất mới cùng với việc ngày càng tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật nên đạt và có mặt vượt yêu cầu đề ra. Năng lực sản xuất công nghiệp được nâng cao. Các lĩnh vực về giao thông vận tải, xây dựng cơ bản, thương nghiệp cũng có nhiều chuyển biến quan trọng. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hoà bình ngắn ngủi ấy, địa phương vẫn còn nhiều tồn tại. Nông nghiệp tiến những bước chậm chạp. Nhiều ngành khác cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự.

    Để nhìn nhận lại chặng đường đã qua, kể từ khi tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ I (6-1968), được sự chuẩn y của Ban Bí thư Trung ương Đảng, địa phương quyết định tiến hành Đại hội Đảng bộ toàn tỉnh lần thứ II.

Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm gia đình bà Trần Thị Ngôn có ba con là lệt sỹ ở xã Nghĩa Đồng (Nghĩa Hưng) năm 1971.
Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm gia đình bà Trần Thị Ngôn có ba con là lệt sỹ ở xã Nghĩa Đồng (Nghĩa Hưng) năm 1971.

    Trước khi tổ chức Đại hội, trong hai ngày 3 và 4-1-1972, các đồng chí Trường Chinh, Lê Thanh Nghị và các đồng chí trong Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xem xét nghiêm túc và nhất trí với sự đánh giá của địa phương và khẳng định Nam Hà là một trong những tỉnh vững vàng trong chống Mỹ, cứu nước, tuy hợp nhất nhưng vẫn phát huy được đoàn kết nội bộ, bảo đảm tốt nhiệm vụ chi viện tiền tuyến, đạt kết quả rõ nhất về động viên thanh niên theo đạo Thiên Chúa làm nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, Ban Bí thư cũng nhấn mạnh: "Nam Hà, một tỉnh lớn nằm trong vùng trọng điểm lúa và lợn của miền Bắc, có công nghiệp dệt vào loại lớn và nhiều ngành thủ công quan trọng có truyền thống, cần thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc đóng góp với Trung ương và đặt ra cho Đại hội lần này phải nhằm đạt được những yêu cầu sau:

    - Thống nhất đánh giá tình hình, từ đó có phương hướng, nhiệm vụ sát hợp, biện pháp tốt để phát triển kinh tế một cách tích cực và vững chắc.

    - Tạo ra sự chuyển biến lớn trong Đảng bộ và trong phong trào cách mạng của quần chúng. Đại hội phải là khởi điểm để phát động quần chúng thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước năm 1972.

    - Bầu cấp ủy mới gồm những đồng chí có trình độ, năng lực quản lý kinh tế, có khả năng và tín nhiệm đảm bảo nhiệm vụ lãnh đạo chống Mỹ, cứu nước và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

    Ban Bí thư chỉ thị: "Đại hội Đảng bộ Nam Hà đứng trước những trách nhiệm và triển vọng to lớn. Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước sắp tới còn quyết liệt, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng rất khẩn trương, Nam Hà có trách nhiệm phục vụ đầy đủ đối với tiền tuyến, đóng góp thật nhiều cho công cuộc xây dựng miền Bắc, phải sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu, xây dựng kinh tế địa phương, cùng tiến bộ trong nền kinh tế có kế hoạch thống nhất của cả nước. Đại hội phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, chịu đựng gian khổ để thắng Mỹ, tinh thần cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội, một lòng một dạ vì Tổ quốc, vì đời sống no ấm của nhân dân".

    Chấp hành ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đầu tháng 2-1972, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II khai mạc vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 42 ngày thành lập Đảng. Sau khi nghe và thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành tỉnh Đảng bộ, Đại hội đã nhất trí nhận định tình hình, đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu trong hai năm 1972- 1973 nhằm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế địa phương từng bước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Với trách nhiệm lớn lao đó, Đại hội quyết định: "Phát huy truyền thống đoàn kết chiến đấu, nêu cao tinh thần dựa vào sức mình là chính, động viên Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ra sức xây dựng củng cố hậu phương, phục vụ tiền tuyến; phát triển kinh tế - văn hóa, tổ chức đời sống; tập trung cao độ phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh sản lượng lương thực và đẩy mạnh sản xuất thực phẩm; phát triển công nghiệp địa phương, tăng nhanh vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu và phát triển giao thông vận tải. Ra sức xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy chức năng quản lý chính quyền và quyền làm chủ tập thể của quần chúng, tăng cường quản lý kinh tế và chấp hành pháp chế, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực chuẩn bị cho bước tiếp theo".

    Từ phương hướng chung trên đây, Đại hội đã đề ra nhiệm vụ và những mục tiêu cần tập trung sức phấn đấu trong hai năm:

    Tăng nhanh sản xuất xã hội chủ nghĩa và thu nhập quốc dân, tăng nông sản hàng hóa và xuất khẩu, bảo đảm tích luỹ và tăng mức đóng góp cho Nhà nước; phấn đấu đạt ba mục tiêu: từ 1,3 đến 1,5 lao động; 5,4 tấn thóc và 2,5 con lợn/ha gieo trồng.

    Phục vụ đầy đủ, kịp thời yêu cầu của tiền tuyến, xây dựng kinh tế địa phương gắn chặt với củng cố quốc phòng, tích cực xây dựng, nâng cao chất lượng và sức mạnh chiến đấu toàn diện của lực lượng vũ trang địa phương, đánh thắng địch trong mọi tình huống, bảo đảm tốt trật tự an ninh xã hội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

    Tăng năng suất lao động và hiệu suất công tác, trên cơ sở tổ chức quản lý, sử dụng tốt sức lao động, đất đai, vật tư tiền vốn và cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật.

    Từng bước ổn định thị trường, giá cả, tiền tệ; dựa vào khả năng và điều kiện cụ thể của từng mặt, phấn đấu bảo đảm nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân về ăn, mặc học tập, sức khoẻ và một phần nhà ở.

    Phát động cho được phong trào cách mạng của quần chúng; ra sức nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, thúc đẩy nơi có phong trào yếu để tiến lên đồng đều.

    Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 35 đồng chí. Đồng chí Phan Điển được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

 (Còn nữa)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com