Những điển hình nông dân làm theo lời Bác

08:06, 22/06/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đến cán bộ, hội viên nông dân gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội. Trong đó chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác.

Nông dân xã Nam Phong (thành phố Nam Định) chăm sóc quất cảnh.
Nông dân xã Nam Phong (thành phố Nam Định) chăm sóc quất cảnh.

HND huyện Hải Hậu đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về chuẩn mực đạo đức học và làm theo Bác gồm 9 tiêu chí đối với tập thể và 5 tiêu chí đối với cá nhân trong hệ thống Hội. Cùng với đó, các cấp HND trong huyện đã vận động cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; tiếp tục đóng góp tiền, công sức tham gia nâng cấp hệ thống đường giao thông, nhà văn hoá xóm, tổ dân phố, hệ thống điện chiếu sáng…; tham gia giữ vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên gia đình sáng - xanh - sạch - đẹp; thu gom, phân loại và xử lý rác thải mềm tại hộ gia đình; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng; duy trì hoạt động mô hình phân loại rác sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại xã Hải Lý. Năm 2021, HND huyện đã nhân rộng mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ tại 34 xã, thị trấn với trên 2.000 thùng xử lý rác; trong đó HND huyện tài trợ chế phẩm sinh học cho các đơn vị thực hiện đợt đầu, đến nay duy trì tốt và hoạt động hiệu quả. Đồng thời, HND huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu” giai đoạn 2019-2025. Đến nay, cả 34 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện, vận động 1.347 hộ gia đình đăng ký xây dựng mô hình “Vườn kiểu mẫu”. HND các xã, thị trấn còn vận động hội viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia xây dựng gia đình văn hóa, gia đình NTM; đến nay đã có 58.986 hộ đạt, đạt 95,2% tổng số hộ nông dân. Quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào do Hội phát động. Điển hình như chi HND xóm 8, xã Hải Phúc vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ tình nghĩa để giúp đỡ những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 981 triệu đồng, ủng hộ cho 92 hội viên với mức 8,5 triệu đồng/hội viên. Hội viên Phan Văn Khấn, xã Hải Phúc tạo việc làm cho 10-15 lao động có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định. Hội viên Nguyễn Ngọc Chương, xã Hải Lý hiến đất làm đường giao thông thôn xóm, xây dựng NTM. Các hội viên: Nguyễn Văn Luật, xã Hải Đông; Nguyễn Văn Công, xã Hải Xuân thực hiện tốt phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững... Thông qua những tấm gương tiêu biểu đã tác động tích cực đối với xã hội, khơi dậy nét đẹp truyền thống nhân văn ở cộng đồng dân cư. Tại huyện Nam Trực, cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Hàng năm, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” thu hút trên 20 nghìn hộ nông dân đăng ký tham gia. Đến nay, toàn huyện có 13.280 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều điển hình tiên tiến với ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu đã đi đầu trong tích tụ ruộng đất, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ công nghệ mới vào trồng trọt, chăn nuôi quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao, hàng năm thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, nhiều hộ có hộ thu nhập từ 500 triệu đồng đến gần 3 tỷ đồng… Điển hình như các ông Đỗ Duy Bắc, xã Điền Xá; Trịnh Duy Tuyến xã Nam Mỹ; Phạm Minh Châu, Nguyễn Đăng Ninh, xã Nam Toàn phát triển nghề trồng hoa cây cảnh. Bà Vũ Thị Thanh, xã Đồng Sơn; ông Vũ Quang Việt, Vũ Văn Phúc, xã Nam Thái trồng lúa và dịch vụ nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thăng, Vũ Nam Sao, thị trấn Nam Giang sản xuất cơ khí. Ông Nguyễn Văn Chanh, xã Hồng Quang nuôi vịt đẻ, ấp trứng. Ông Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Luyện, xã Hồng Quang sản xuất hoa vải, may mặc…

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên, hội viên. Các cấp Hội luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt của các cấp Hội. Qua đó cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân đều ý thức sâu sắc về việc làm theo Bác, tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với các phong trào thi đua của Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 81.706 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, bằng 21,6% so với hộ nông dân. Từ phong trào đã giúp 12.500 lượt hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn về mô hình sản xuất, giống, vốn; tạo việc làm cho 157 nghìn lao động; giúp trên 5.000 hộ vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, hội viên nông dân đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM, là lực lượng xung kích, đi đầu thực hiện dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường... trong 5 năm qua, các hộ nông dân toàn tỉnh đã tham gia góp hơn 2.000ha đất nông nghiệp, hiến 150ha đất thổ cư làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình phúc lợi; 185/209 cơ sở Hội, 2.219/3.171 chi hội có mô hình về bảo vệ môi trường./. 

Bài và ảnh: Lam HồngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com