Vụ Bản xây dựng xã hội học tập
Cập nhật lúc18:15, Thứ Bảy, 02/12/2017 (GMT+7)

Những năm qua, phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Vụ Bản có nhiều chuyển biến tích cực. Sự phát triển ngày càng sâu rộng của phong trào đã đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập và đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Hằng năm, Phòng GD và ĐT, Hội Khuyến học Vụ Bản tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng về các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị, cộng đồng học tập; đồng thời nhân rộng các gương sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài, những điển hình về “dạy tốt - học tốt”. Bên cạnh đó, các chi hội khuyến học, dòng họ hiếu học đã khen thưởng kịp thời những gương học sinh vượt khó học giỏi, những sinh viên xuất sắc, sinh viên đỗ thủ khoa. Đến nay, toàn huyện đã có 281 chi Hội khuyến học với tổng số 25.681 hội viên khuyến học. Trong đó hàng nghìn gia đình tuy đời sống kinh tế khó khăn nhưng phấn đấu vượt qua ngưỡng nghèo, chỉ sinh hai con để có điều kiện chăm lo nuôi dạy con cháu học hành thành đạt. Đến nay, toàn huyện có tổng số 14.540 gia đình đăng ký gia đình học tập, đạt 37,1% so với tổng số gia đình trong huyện; 320 dòng họ đăng ký trở thành dòng họ học tập, đạt 87,1% trong đó đã có 285 dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 165 thôn đăng ký cộng đồng khuyến học, 78 cơ quan đăng ký trở thành đơn vị học tập và có 14 xã, thị trấn đăng ký trở thành cộng đồng học tập. Dưới sự chỉ đạo của các cấp Hội Khuyến học, dòng họ hiếu học đã trở thành chỗ dựa, là nguồn động viên, tiếp sức cho các phong trào khuyến học ở cơ sở. Nhờ đó, con em các gia đình ở các dòng họ hiếu học đi học và học giỏi đạt tỷ lệ cao, giảm đáng kể tình trạng bỏ học. Sự phát triển của các dòng họ hiếu học ở Vụ Bản đã tạo thành phong trào sâu rộng như một nét đẹp trong văn hoá giáo dục của nhân dân. Phong trào khuyến học dòng họ ngoài việc thúc đẩy con cháu học hành tiến bộ, còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ phát triển giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học. Tiêu biểu như các dòng họ Bùi Hiền ở xã Minh Thuận, dòng học Phạm, dòng họ Dương ở xã Liên Bảo... có quy định chặt chẽ để các gia đình và dòng họ có trách nhiệm tham gia khuyến học ở cộng đồng, tạo thành phong trào thi đua vượt khó học giỏi giữa các gia đình, dòng họ trong thôn xóm. Các dòng họ thường xuyên phối hợp với các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt tình hình học tập của con em mình. Dòng họ Dương ở làng Cao Phương có 50 gia đình và 153 khẩu. Mặc dù thu nhập của phần lớn các hộ đều dựa vào nông nghiệp, nhưng phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ, mọi gia đình đều quan tâm, coi trọng việc học hành của con cháu, tích cực tham gia học tập chuyên đề tại trung tâm học tập cộng đồng xã, tham khảo các mô hình phát triển kinh tế, học tập luật an toàn giao thông, tìm hiểu chính sách pháp luật để ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ năm 1990, ban khuyến học của dòng họ đã đi vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Ban khuyến học dòng họ thường xuyên phối hợp với nhà trường, thầy cô giáo để nắm rõ những tiến bộ, khiếm khuyết của con cháu để có biện pháp động viên, nhắc nhở kịp thời, giúp các cháu học hành ngày càng tiến bộ. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở ông bà, cha mẹ chăm lo, quản lý, tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập. Những năm qua, dòng họ đã vận động xây dựng quỹ khuyến học gần 50 triệu đồng, trong 5 năm qua đã khen thưởng cho trên 500 học sinh, sinh viên học giỏi. Hiện tại, dòng họ có 5 tiến sĩ, gần 30 cháu đang học đại học. Dòng họ đã nhiều lần được các cấp Hội Khuyến học khen thưởng. Hiện tại, các dòng họ ở Vụ Bản đang thi đua xây dựng dòng họ mình trở thành dòng họ học tập, có nhiều hình thức khen thưởng trong dòng họ để con cháu vươn lên học khá, học giỏi. Hằng năm, các dòng họ trong huyện đã cấp học bổng và trao thưởng cho học sinh lên tới hàng tỷ đồng. Bên cạnh việc làm tốt công tác liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học huyện tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn dân thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng xã hội học tập. Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã mở 285 lớp học cho 14.350 lượt người tham gia học tập ở các lớp: Kế hoạch sản xuất, kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, trừ sâu, kế hoạch tiêm chủng cho đàn gia súc, gia cầm theo mùa, theo quý, nghề mộc, nghề nề, đan lát; đồng thời tổ chức hội thảo và tìm hiểu về pháp luật, cách sử dụng các loại thức ăn chăn nuôi…

Với những kết quả đạt được trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học Vụ Bản đã góp phần cùng với ngành GD và ĐT huyện nâng cao chất lượng GD và ĐT./.

Hồng Minh

 

,
,
.
,
,
,
,