Từ 1-5, lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng
Cập nhật lúc08:48, Thứ Sáu, 13/04/2012 (GMT+7)
Theo Nghị định số 31/2012/NÐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12-4, từ 1-5 mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220 nghìn đồng/tháng so với mức lương đang áp dụng.

Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: Cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Ðơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu chung quy định trên được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định. Dùng để tính trợ cấp đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NÐ-CP ngày 20-8-2011 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu kể từ ngày 1-5-2012.

Theo: nhandan.com.vn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,