Trực Ninh hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

06:04, 11/04/2022

Thời gian qua, UBND huyện Trực Ninh đang tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn để về đích nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao đúng lộ trình.

Năm 2017, huyện Trực Ninh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn huyện NTM, hoàn thành trước 3 năm so với kế hoạch đề ra. Đồng chí Phạm Trọng Duy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cho biết: Huyện xác định Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; không có điểm kết thúc, không chạy theo thành tích; không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên; thực hiện nhất quán phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Trực Ninh đã xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn và phòng chức năng của huyện xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Một góc nông thôn mới nâng cao xã Trực Đạo.
Một góc nông thôn mới nâng cao xã Trực Đạo.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng NTM” trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn địa bàn, huy động và tạo sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nguồn lực song cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM; đảng viên đã nâng cao nhận thức thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu. Các địa phương đã xác định rõ cách làm, bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể, phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chi bộ đảng, thôn, xóm và hộ gia đình trong xây dựng NTM nâng cao. Do vậy, trong giai đoạn mới, chương trình xây dựng NTM nâng cao của huyện Trực Ninh tiếp tục được triển khai và thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao; chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao. Thời gian qua, xã Trực Chính không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Đồng chí Trịnh Thanh Niên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Không chạy theo thành tích; không trông chờ, ỷ lại cấp trên”, với cách làm của riêng mình, Trực Chính đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, phát huy cao tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ, nguồn lực, sáng kiến của cộng đồng trong xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, xã Trực Chính đã huy động được trên 43,5 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng) để nhựa hóa, bê tông hóa 100% tuyến đường trục xã, đường liên thôn, liên xóm, đường trục chính nội đồng; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và thiết bị dạy học các trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”; xây dựng 1 khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung sử dụng công nghệ lò đốt rác sinh học LOSHIHO đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia… Bên cạnh việc đầu tư nâng cấp các tiêu chí về cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường, Trực Chính còn chú trọng công tác phát triển sản xuất, ngành nghề, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 60 triệu đồng/năm. Bằng các giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực không ngừng, xã Trực Chính đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Năm 2020, huyện Trực Ninh có 10 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao là Trực Chính, Trung Đông, Trực Tuấn, Cát Thành, Trực Nội, Trực Mỹ, Trực Đại, Trực Thái, Ninh Cường và Trực Hùng. Tháng 7-2021, qua rà soát, đánh giá, 11 xã, thị trấn của huyện Trực Ninh đăng ký xây dựng NTM nâng cao năm 2021 đã có từ 16-17 tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao; phần lớn các tiêu chí chưa đạt của các địa phương nằm trong nhóm tiêu chí về trường học, cảnh quan môi trường nông thôn, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ, hoạt động xử lý rác thải thân thiện môi trường, liên kết sản xuất…

Để tháo gỡ điểm nghẽn, về đích Chương trình xây dựng NTM nâng cao đúng lộ trình, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM; kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức phụ trách tiêu chí chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan của huyện để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ căn cứ chứng minh. Chỉ đạo cán bộ, công chức chủ động tham quan học hỏi về kinh nghiệm làm hồ sơ, thực địa tại các địa phương đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao vào đầu năm 2021. Đồng thời tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí, nội dung gặp khó khăn như: trường học, cảnh quan môi trường nông thôn, mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ, hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra kênh mương. Các cơ quan, đơn vị phụ trách từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của huyện phối hợp với các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ căn cứ chứng minh mức đạt các tiêu chí NTM nâng cao, hoàn thiện mức đạt đối với các tiêu chí gặp khó khăn, vướng mắc. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, xã Trực Thuận đã huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp các trường tiểu học, THCS; hoàn thiện các công trình đường trục xã, hệ thống rãnh thoát nước, nhà văn hóa, khu vui chơi thể thao, đường bê tông ngoài đồng. Đặc biệt, năm 2021 Trực Thuận đã đưa vào sử dụng Cầu Sắt 1 kiên cố bắc qua sông Rõng, nối liền trung tâm xã với tuyến đường tỉnh 490C, kết nối giao thông liên hoàn giữa các địa phương trong huyện và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại cũng như thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Hiện xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Ngoài xã Trực Thuận, đến nay, 10 xã, thị trấn còn lại của huyện Trực Ninh đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thẩm định và xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 30 thôn (xóm), tổ dân phố thuộc 20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao trong năm 2022. Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng NTM nâng cao, lãnh đạo UBND huyện Trực Ninh cho biết: Việc xây dựng kết cấu hạ tầng là tiền đề, xác định phát triển sản xuất là gốc, nâng cao thu nhập và lợi ích cho nhân dân là mục tiêu và động lực để người dân đồng hành trong xây dựng NTM, phương châm thực hiện xây dựng NTM nâng cao dựa vào nội lực là chính. Đồng thời, các địa phương phải khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự lực, tự cường; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, làm thay đổi tư tưởng, nhận thức từ cán bộ, đảng viên, nhân dân, phát huy tối đa chủ thể là nhân dân trong quá trình xây dựng NTM và NTM nâng cao.

Những thành tựu đạt được sau gần 12 năm đã minh chứng Trực Ninh là một trong những địa phương đi đầu của tỉnh về Chương trình xây dựng NTM và NTM nâng cao. Đây là hành trang để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trực Ninh tự tin, tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng thành công huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu trong những năm tiếp theo./.

Bài và ảnh: Ngọc Ánh

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com