Nam Trực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật lúc07:55, Thứ Ba, 29/06/2021 (GMT+7)

Ngay từ đầu năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trực đã xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình trọng tâm toàn khóa nhằm khai thác, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên từng lĩnh vực, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại.

Để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện,  Nam Trực tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng ưu tiên cho các dự án, công trình trọng điểm về giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục và các cụm công nghiệp. Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai. Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, điểm dân cư; xây dựng kế hoạch sử dụng đất kịp thời đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô phát triển công nghiệp, thu hút nguồn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay, có 47 dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 164 tỷ đồng, 10 công trình đang thi công với tổng vốn đầu tư trên 478 tỷ đồng và 16 công trình đang triển khai các thủ tục đầu tư với tổng mức đầu tư trên 363 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư. Trong đó, 3 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài là 38,7km được cải tạo, tỷ lệ nhựa hóa đạt 100% và được bảo trì hàng năm (đường Hoa Lợi Hải, Tiến Thái, Bình Sơn, Thanh Khê, Nam Ninh Hải, Mỹ Điền, An Thắng). Hệ thống đường liên xã, trục xã dài 98,91km được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn giao thông nông thôn. 50% các tuyến đường trục thôn, đường dong ngõ, xóm đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. 

Huyện tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp tập trung Vân Chàng và Đồng Côi - thị trấn Nam Giang giai đoạn II với tổng mức đầu tư 193 tỷ đồng. Triển khai thủ tục đầu tư 280,6 tỷ đồng xây dựng 1 khu đô thị trung tâm thị trấn, 5 khu dân cư tập trung với diện tích 26,75ha. Hoạt động thu hút đầu tư có khởi sắc, 5 công ty thực hiện đầu tư mới với mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, thu hút khoảng 2.500 lao động. Toàn huyện có 3.576 cơ sở sản xuất công nghiệp; có 10 làng nghề và 3 nghề truyền thống với tổng số 5.344 hộ sản xuất kinh doanh. Nam Trực đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh kết quả đạt được, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện chưa tương xứng với tiềm năng; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chưa có nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Sản xuất công nghiệp quy mô còn nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa có nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và thương hiệu mạnh đầu tư vào địa bàn; việc đổi mới ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong các doanh nghiệp, các ngành sản xuất còn hạn chế; hiệu quả quản lý, khai thác các cụm, điểm công nghiệp còn mức độ, tiến độ triển khai dự án mở rộng cụm công nghiệp Đồng Côi còn chậm từ khâu giải phóng mặt bằng đến hoàn chỉnh thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng; tiến độ triển khai đầu tư xây dựng một số dự án sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra...

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Trực cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành khâu đột phá quan trọng nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ, hạ tầng khu công nghiệp. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đổi mới trang thiết bị, đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa, gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy trình và thủ tục hành chính về quản lý quy hoạch kiến trúc theo hướng giảm thời gian thực hiện, góp phần cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp huyện. Huy động các nguồn lực về tài chính, đảm bảo triển khai đúng tiến độ các dự án theo quy hoạch. Xác định vị trí quy hoạch sử dụng đất trong hệ thống quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và bố trí sử dụng hợp lý quỹ đất, đảm bảo đồng bộ, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Phát triển công nghiệp trên cơ sở vừa phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, vừa khôi phục tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và phát triển nghề mới. Thực hiện chương trình đưa công nghiệp về nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng trên địa bàn huyện tăng bình quân 15,5%/năm. Duy tu, bảo trì hệ thống giao thông hiện có theo phân cấp. Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các chương trình mục tiêu về giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển; quản lý tốt hành lang an toàn giao thông. Phấn đấu 100% đường giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Tạo điều kiện thuận lợi cho ngành điện đầu tư, làm mới và nâng cấp hệ thống điện trên địa bàn huyện theo đúng quy hoạch lưới điện được duyệt./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,