Liên Minh nỗ lực về đích xã nông thôn mới nâng cao
Cập nhật lúc07:06, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)

Nỗ lực về đích chương trình nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018-2020, xã Liên Minh (Vụ Bản) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phát huy tính năng động, sáng tạo, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư; huy động mọi nguồn lực xã hội để củng cố và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã NTM nâng cao. 

Bộ mặt nông thôn mới xã Liên Minh hôm nay.  Bài và ảnh: Văn Đại
Bộ mặt nông thôn mới xã Liên Minh hôm nay.

Là một trong những địa phương dẫn đầu huyện về xây dựng NTM, xã Liên Minh đã có kinh nghiệm và nền tảng quan trọng để bước vào thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng xã NTM nâng cao. Đồng chí Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Vụ Bản, Đảng ủy, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao, Ban quản lý xây dựng NTM nâng cao xã và các tiểu ban NTM nâng cao của các thôn; phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, chuyên môn của từng thành viên; xây dựng khung kế hoạch, lộ trình chi tiết thực hiện các tiêu chí để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả. Riêng đối với những nội dung chung của xã, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM nâng cao xã tổ chức họp bàn lấy ý kiến của từng cán bộ, đảng viên, công chức xã để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện bảo đảm tính khả thi trong quá trình thực hiện, sát thực tiễn. Đối với những nội dung của thôn như: xây dựng nhà văn hóa thôn, bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, xây dựng sân thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ… do các tiểu ban thôn bàn bạc, xây dựng kế hoạch; sau đó tổ chức trưng cầu, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân để thống nhất triển khai thực hiện. Đối với những công việc của xóm như làm điện chiếu sáng, xây dựng rãnh thoát nước, làm đường ngõ, chỉnh trang các công trình phụ trợ… thì các hộ dân và lối xóm, tổ liên gia xóm tự bàn bạc, cân đối nguồn lực để tính toán thống nhất mức đóng góp của nhân dân và triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, để tạo sự thống nhất trong thực hiện kế hoạch xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, xã tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống Đài truyền thanh; các phương tiện tuyên truyền trực quan như băng rôn, cờ, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích về các chủ trương, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao của tỉnh; cơ chế hỗ trợ của huyện, xã. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân; đồng thời nhận được sự đồng thuận, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng xã NTM nâng cao của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên tích cực, tiên phong, gương mẫu thực hiện cho quần chúng nhân dân noi theo. Nhân dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm và tự giác, tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của, tài sản để xây dựng xóm, thôn, xã NTM nâng cao. Nhờ quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nên trong 2 năm 2018-2019, toàn xã đã huy động được 21,7 tỷ đồng cho xây dựng xã NTM nâng cao; trong đó, ngân sách xã là 12,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 4 tỷ đồng, còn lại là các nguồn khác. 

Cùng với hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, Đảng ủy, UBND xã Liên Minh chú trọng phát huy lợi thế, chủ động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từng bước làm thay đổi cơ cấu lao động tại chỗ, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, tạo nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao. UBND xã đã phối hợp với các ban, ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức 4 lớp đào tạo nghề chăn nuôi, trồng trọt; 2 lớp đào tạo nghề thủ công mỹ nghệ cho lực lượng lao động địa phương. Sau gần 2 năm xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã có 2.260 lao động có việc làm ổn định; trong đó số lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Ngoài ra, xã còn tổ chức nhiều buổi tập huấn về phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, nước sạch sinh hoạt nông thôn, cung cấp kiến thức, kỹ năng về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh… Lao động có việc làm thường xuyên, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, thu nhập của người dân bảo đảm nên việc thực hiện mục tiêu hạ tầng kỹ thuật nông thôn “kiên cố - đồng bộ - kết nối” có nhiều thuận lợi; cảnh quan môi trường nông thôn luôn “sạch sẽ - xanh mát”; đời sống văn hóa “lành mạnh - tiến bộ - văn minh - dân chủ” đã được phát huy; các mục tiêu: “đường có điện, có hoa, sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận” đang được chú trọng xây dựng và phát triển. Đến nay, mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn xã được đầu tư nâng cấp đảm bảo người dân đi lại thuận tiện, an toàn; phương tiện cơ giới lưu thông vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hệ thống thoát nước trong các khu dân cư được cứng hóa bảo đảm tiêu nước kịp thời, bảo vệ đường và giữ vệ sinh môi trường; cảnh quan công cộng trong xã, khu vực trung tâm của thôn, xóm được chỉnh trang, nâng cấp; khuôn viên nhà ở, việc trồng hoa, cây xanh hai bên đường được quan tâm tạo không gian xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường. Xã đã hình thành một số tuyến đường kiểu mẫu, có bồn hoa, cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng; đồng thời duy trì thường xuyên việc trồng hoa, nhặt cỏ, dọn vệ sinh giao thông nông thôn do hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên và các thôn, xóm đảm nhiệm. Các công trình y tế, trường học được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các nhiệm vụ y tế cộng đồng; giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Xã đã đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 nên việc chăm lo học tập cho con em trong độ tuổi luôn duy trì nền nếp… 

Việc xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, xã Liên Minh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,