Tập trung đảm bảo xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh đúng tiến độ
Cập nhật lúc08:00, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Trung tâm điều hành đô thị thông minh (TTĐH ĐTTM) tỉnh là hợp phần đầu tiên mang giá trị cốt lõi trong lộ trình xây dựng ĐTTM tỉnh. Chính thức được vận hành thí điểm vào tháng 2-2020, TTĐH ĐTTM tỉnh được thiết kế ứng dụng 8 dịch vụ chính là: Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê chỉ tiêu kinh tế - xã hội; hệ thống điều hành, tương tác nội bộ; họp không giấy tờ; lịch công tác; quản lý văn bản đi - đến; cung cấp dịch vụ công, một cửa điện tử; camera và cảm biến; theo dõi hoạt động báo chí và mạng xã hội. Đây là những dịch vụ thiết yếu cần ưu tiên thực hiện trước trong suốt lộ trình xây dựng chính quyền điện tử và ĐTTM, đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý của chính quyền cũng như nhu cầu thực tế của nhân dân. Bắt tay vào triển khai thí điểm các dịch vụ ĐTTM, các địa phương đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu đến 31-3-2020 chính thức đưa Trung tâm vào hoạt động phục vụ nhân dân và công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước. Để thực hiện được 8 dịch vụ này, ngoài phần mềm do Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC (AIC) hỗ trợ, tỉnh ta còn phải thực hiện 3 nội dung cơ bản đó là đầu tư thêm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), thu thập cơ sở dữ liệu của 29 sở, ngành, địa phương và đào tạo nhân lực CNTT để vận hành TTĐH ĐTTM. Đến thời điểm hiện tại, TTĐH ĐTTM đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện phần mềm của 8 dịch vụ với nhiều hợp phần nhỏ như: tích hợp dữ liệu, xây dựng báo cáo chỉ số hệ thống hành chính công; thu thập dữ liệu báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 20/29 đơn vị sở, ngành, địa phương; xây dựng ứng dụng IOC - hệ thống hành chính điện tử tỉnh; lắp đặt, tích hợp 28 camera cho các đầu mối cần giám sát thuộc các lĩnh vực y tế, hành chính công, tài nguyên môi trường, giáo dục; tập huấn kỹ năng sử dụng các phần mềm dịch vụ trên TTĐH ĐTTM cho các sở, ngành, địa phương… 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng TTĐH ĐTTM tỉnh, quá trình triển khai xây dựng Trung tâm vẫn còn gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ như việc đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, cập nhật dữ liệu thông tin và đào tạo nguồn nhân lực để khai thác, vận hành hiệu quả cũng như tuyên truyền cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp tương tác, sử dụng. Trong đó, số lượng camera cảm ứng phục vụ công tác giám sát, báo cáo hiện trường còn ít; việc thu thập cơ sở dữ liệu chưa hoàn chỉnh... Nguyên nhân chính của những tồn tại trên được Ban Chỉ đạo xây dựng TTĐH ĐTTM tỉnh xác định do thời gian triển khai ngắn trong khi khối lượng công việc nhiều; cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT chưa đồng bộ và đặc biệt là việc cập nhật cơ sở dữ liệu chưa thống nhất giữa các đơn vị với nhau, bộ chỉ số dữ liệu thống kê có những chỉ số khó thống kê, không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương... 

Để khắc phục tình trạng này, Ban chỉ đạo xây dựng TTĐH ĐTTM tỉnh phối hợp với Công ty AIC tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng ứng dụng CNTT theo hướng đầu tư đồng bộ hóa các phần mềm ứng dụng của các sở, ngành chức năng tạo môi trường thân thiện, tính tương thích cao đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành tập trung và truy cập khai thác thông tin của người dân. Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng thực hành ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trong bộ máy quản lý Nhà nước. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ làm thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân khai thác thông tin dữ liệu phục vụ đời sống qua các ứng dụng truy cập, quản lý điều hành tại TTĐH ĐTTM. Tiếp tục cùng các ngành, địa phương trong toàn tỉnh lắp đặt, kết nối các camera của các lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, hành chính công cấp huyện để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Cung cấp thông tin hệ thống xác thực tập trung để tích hợp vào ứng dụng IOC - hệ thống hành chính điện tử tỉnh giúp đơn giản hóa quá trình đăng nhập. Cung cấp thông tin kết nối hệ thống quản lý văn bản, quản lý lịch công tác để tích hợp vào TTĐH ĐTTM. Triển khai ứng dụng Smart Nam Định để tiếp nhận ý kiến người dân cũng như chuyển tải những thông báo từ chính quyền tới người dân trong tỉnh. Đồng thời xây dựng và ban hành các quy chế liên quan đến các lĩnh vực như: vận hành, cung cấp thông tin cho TTĐH ĐTTM, tiếp nhận và trả lời ý kiến người dân và triển khai hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng khi Trung tâm đi vào hoạt động. Đặc biệt đối với việc cập nhật dữ liệu của các sở, ngành, địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty AIC trực tiếp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan để thống nhất bộ chỉ số dữ liệu thành phần đối với từng địa phương, đơn vị cụ thể; điều chỉnh phần mềm cơ sở dữ liệu cho thích hợp với thực tế; trực tiếp cử cán bộ đến từng địa phương, đơn vị hỗ trợ việc cập nhật dữ liệu. Đồng thời chủ động rà soát cân đối và báo cáo dữ liệu trước khi tích hợp vào TTĐH ĐTTM tạo tính thống nhất của bộ cơ sở dữ liệu. Phấn đấu hoàn thành việc cập nhật cơ sở dữ liệu và tích hợp bộ dữ liệu chuẩn về kinh tế - xã hội toàn tỉnh vào TTĐH ĐTTM trước ngày 31-3-2020.

Giải quyết những khó khăn trên sẽ đảm bảo đưa TTĐH ĐTTM đi vào hoạt động chính thức theo đúng lộ trình, là “bộ não nhân tạo” kết nối thông tin hai chiều giữa chính quyền với người dân trên cơ sở dữ liệu cập nhật thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, dự báo và xử lý tình huống của chính quyền, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,