Agribank Bắc Nam Định tập trung cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Cập nhật lúc08:03, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Nam Định (Agribank Bắc Nam Định) luôn quan tâm đến việc thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là cho vay phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của các địa phương, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân ở các vùng nông thôn trong tỉnh. 

Trang trại nuôi thuỷ sản của gia đình anh Trần Văn Quyên ở thôn Nội, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc).
Trang trại nuôi thuỷ sản của gia đình anh Trần Văn Quyên ở thôn Nội, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc).

Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị quyết số 27-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định; Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 30-7-2014 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020, Agribank Bắc Nam Định đã luôn bám sát mục tiêu phát triển của địa phương, tập trung thực hiện các giải pháp cho vay; chủ động phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chính trị ở các địa phương đẩy mạnh cho vay phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, nhiều gia đình nông dân đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại, gia trại mang lại hiệu quả thiết thực. Chúng tôi đến trang trại của gia đình anh Trần Văn Quyên ở thôn Nội, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc) gặp anh đang chuẩn bị cho cá ăn. Trao đổi với chúng tôi, anh Quyên cho biết: Thời gian qua, việc vay vốn của chúng tôi tại Agribank Bắc Nam Định khá thuận lợi, thủ tục nhanh gọn, giải ngân kịp thời, lượng vốn vay cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của gia đình... Anh Quyên cho biết thêm, khu vực Đồng Lướt là vùng trũng, trước đây cả năm chỉ cấy được 1 vụ lúa. Từ năm 2003, gia đình anh Quyên và một số hộ khác đã nhận thầu với UBND xã Mỹ Hà để đầu tư, cải tạo nuôi cá trắm đen. Kể từ đó đến nay nguồn vốn tín dụng của Agribank Bắc Nam Định luôn “đồng hành” với sự phát triển của trang trại. Từ số vốn vay ban đầu là 50 triệu đồng, đến nay dư nợ là 600 triệu đồng. Có vốn, anh đầu tư cải tạo kiến thiết 8 ao chuyên nuôi cá trắm, trong đó có 6 ao nuôi cá thịt và 2 ao nuôi cá giống. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh, thành phố: Hà Nam, Hà Nội và Hải Phòng. Nhờ có vốn nên trang trại phát triển ổn định, doanh thu mấy năm qua của gia đình đạt từ 1,8-2 tỷ đồng/năm. Làm ăn hiệu quả nên gia đình anh Quyên luôn thực hiện nghiêm túc việc trả tiền lãi, tiền gốc đầy đủ, đúng thời gian quy định, thuộc nhóm khách hàng tốt…

Không chỉ gia đình anh Quyên ở xã Mỹ Hà mà nhiều chủ trang trại, gia trại khác cũng được Agribank Bắc Nam Định “tiếp lực” đầu tư mua giống cây trồng, vật nuôi, máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp để làm ăn, tạo việc làm, thu nhập ổn định, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống người dân ở các địa phương. Tính đến đầu tháng 11-2018, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank Bắc Nam Định đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng gần 13% so với đầu năm. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 71%. Nguồn vốn huy động đạt gần 9.000 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nguồn vốn vay được giải ngân nhanh gọn, đúng thời điểm đã đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của khách hàng trên địa bàn nói chung, các chủ trang trại, gia trại nói riêng, qua đó cũng góp phần ổn định trật tự kinh tế - xã hội, đẩy lùi tệ nạn tín dụng “đen”… Để có được kết quả trên, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành chức năng, Agribank Bắc Nam Định đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp về tăng trưởng và kiểm soát chất lượng tín dụng theo chỉ đạo của Agribank Việt Nam và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Chủ động phân tích, đánh giá tình hình, nhu cầu vốn tại các địa phương để thực hiện các biện pháp tăng trưởng tín dụng có chất lượng, hiệu quả theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát chất lượng các khoản vay, bảo đảm an toàn hoạt động cho vay. Chỉ đạo các chi nhánh thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống tổ vay vốn để đẩy mạnh việc cho vay qua các tổ vay vốn. Đến nay, mạng lưới cho vay thông qua tổ vay vốn đã hoàn thiện, được thành lập 100% tại các thôn, xóm trên địa bàn, thông qua các tổ vay vốn, quá trình sử dụng vốn vay của các thành viên được giám sát chặt chẽ, việc đôn đốc thu hồi nợ kịp thời, đảm bảo chất lượng tín dụng. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng tín dụng, Agribank Bắc Nam Định còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức Hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh để nắm tình hình vay và sử dụng vốn vay của hội viên nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh. Nhờ có sự phối hợp đồng bộ, tăng cường sự giám sát chặt chẽ nên tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp. Thực hiện chủ trương, chính sách về cho vay tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị định 55 của Chính phủ, Ban Giám đốc Agribank Bắc Nam Định đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động áp dụng lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng vay vốn. Theo đó, lãi suất cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn luôn thấp hơn các đối tượng khác để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với nông dân giúp họ yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Có thể nói, việc đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Agribank Bắc Nam Định đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách liên quan đến vấn đề “tam nông” của tỉnh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho từng gia đình, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Thời gian tới, Agribank Bắc Nam Định sẽ tiếp tục ưu tiên mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho vay nông nghiệp, nông thôn; chú trọng phát triển tín dụng cho vay lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hướng đến xuất khẩu, gia tăng giá trị thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác; tập trung đầu tư cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp./.

Bài và ảnh: Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,