Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động giám sát

08:04, 23/04/2021

Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh luôn đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát. Nội dung giám sát triển khai toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, qua đó kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập, vướng mắc từ cơ sở để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về tiến độ thực hiện dự án thay thế nguồn nước thô cho Nhà máy nước Vụ Bản.
Các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri về tiến độ thực hiện dự án thay thế nguồn nước thô cho Nhà máy nước Vụ Bản.

Hàng năm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng chương trình giám sát trình HĐND tỉnh thông qua; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn tiến hành giám sát tại các địa phương, đơn vị. Điểm nhấn trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh thời gian qua là lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề đảm bảo phù hợp với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm mà cử tri quan tâm, đối tượng ảnh hưởng rộng như: Các chương trình, dự án, chính sách ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của đa số người dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm an toàn giao thông; các vấn đề liên quan đến quản lý tài chính, đất đai, khoáng sản, cải cách thủ tục hành chính, ô nhiễm môi trường… Quá trình tổ chức giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tiến hành thu thập thông tin liên quan đến chuyên đề; xem xét các báo cáo và đi thực tế tham vấn ý kiến của người dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan, đúng thực tế; kết luận giám sát chính xác và kiến nghị phù hợp. Đặc biệt, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh luôn quan tâm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị giám sát của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành địa phương liên quan và báo cáo tiến độ thực hiện tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Đối với những nội dung xét thấy việc giải quyết chưa thỏa đáng, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tiến hành “tái giám sát” việc thực hiện kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh hoặc chất vấn tại kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm người đứng đầu và giải pháp khắc phục. Vì vậy kết quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh cả nhiệm kỳ có tác động tích cực rõ nét trong việc tập trung đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được, chỉ ra những việc chưa làm được, giúp cho các cấp, các ngành thấy được những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhiều kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh được thực hiện, tạo chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đơn cử như từ các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó các công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đã được kịp thời lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp. Diện tích rừng phòng hộ khu vực ven biển của tỉnh được trồng dặm, trồng bổ sung và chăm sóc đảm bảo mật độ theo quy định. Các huyện, thành phố tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm pháp luật về đê điều, đồng thời có biện pháp ngăn chặn không để phát sinh các vi phạm mới. Bên cạnh đó, UBND tỉnh tăng cường phối hợp với các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch phối hợp để xử lý các vi phạm về khai thác khoáng sản trên các tuyến sông...  

Cùng với các hoạt động giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tiến hành giám sát thường xuyên đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố; việc thực hiện kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn… Trong đó Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã chú trọng tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri. Trước mỗi kỳ họp thường lệ, cùng với giám sát qua báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn một số kiến nghị cử tri quan tâm để tiến hành giám sát trực tiếp. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát hàng chục cuộc giám sát trực tiếp các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Trong đó có các cuộc giám sát: Kết quả giải quyết việc gây ô nhiễm môi trường của trang trại chăn nuôi cạnh sông Sò, thuộc địa phận xã Giao Thịnh (Giao Thủy); tiến độ kết quả thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề Bình Yên, xã Nam Thanh (Nam Trực); việc triển khai lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc); tiến độ thực hiện dự án thay thế nguồn nước thô cho Nhà máy nước Vụ Bản; việc thực hiện dự án Nhà máy may tại xã Yên Bình (Ý Yên); việc thực hiện quyết định của UBND tỉnh xử lý thu hồi đất của Công ty Cảng Nam Định; tình hình xử lý việc quản lý sử dụng nhà đất tại nhà số 39 phố Hàng Đồng (thành phố Nam Định)... Qua giám sát, nhiều kiến nghị cử tri đủ điều kiện đã được giải quyết cơ bản, đảm bảo hợp tình, hợp lý, tháo gỡ được các vấn đề vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Việc giám sát trực tiếp tại kỳ họp thông qua hình thức chất vấn cũng có nhiều đổi mới. Trong đó, nội dung chất vấn có trọng tâm, sát với những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc; các câu hỏi chất vấn được các đại biểu đi thẳng vào vấn đề; UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trả lời chất vấn cũng thẳng thắn nhìn nhận, tiếp thu để chỉ ra lĩnh vực nào thuộc về trách nhiệm của cá nhân, lĩnh vực nào thuộc về trách nhiệm tập thể cơ quan, tổ chức có liên quan. Do đó các phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh đã cơ bản đáp ứng kỳ vọng, niềm tin của cử tri vào năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự giám sát của các cơ quan chức năng cũng như năng lực của đại biểu HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chủ trì tổ chức 27 cuộc giám sát chuyên đề; thực hiện giám sát 18 nghị quyết của HĐND tỉnh; 78 Quyết định của UBND tỉnh và 612 Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đã góp phần đưa các chính sách của HĐND tỉnh vào cuộc sống, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn./.

Bài và ảnh: Văn TrọngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com