Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy
Cập nhật lúc07:57, Thứ Hai, 28/09/2020 (GMT+7)

Đồng chí LÊ QUỐC CHỈNH

Sinh ngày: 01-12-1968.

Nơi sinh: Xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Quê quán: Xã Trực Nội, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện nay: Số nhà 89, phố Đoàn Khuê, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 16-9-1995.

Ngày chính thức: 16-9-1996.

Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn: Đại học Pháp lý Hà Nội, ngành Luật kinh tế.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 9-1990 đến tháng 3-1998: Chuyên viên, Thanh tra viên, Phòng Thanh tra xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh Nam Hà, Nam Định.

- Từ tháng 4-1998 đến tháng 4-2005: Phó trưởng Phòng Thanh tra xét khiếu tố, Thanh tra tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 5-2005 đến 17-1-2006: Quyền Trưởng Phòng Thanh tra kinh tế nông nghiệp, Thanh tra tỉnh Nam Định.

- Từ 18-1-2006 đến tháng 5-2007: Trưởng Phòng Thanh tra kinh tế nông nghiệp, Thanh tra tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 6-2007 đến tháng 5-2008: Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, Thanh tra tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 6-2008 đến tháng 9-2015: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định.

- Từ tháng 9-2015 đến 14-12-2015: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định.

- Từ 15-12-2015 đến 6-7-2016: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định.

- Từ ngày 7-7-2016 đến tháng 10-2018: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định.

- Từ tháng 11-2018 đến 25-7-2019: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Trực.

- Từ ngày 26-7-2019 đến ngày 13-10-2019: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định.

- Từ ngày 14-10-2019 đến ngày 25-9-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, đồng chí Lê Quốc Chỉnh được bầu tái cử vào BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nam Định./.

 


 


 


 


 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,