Danh sách thành viên các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ 3)

09:03, 15/03/2016

[links()]

(Tiếp theo kỳ trước)

6/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 HUYỆN NGHĨA HƯNG

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Sái Hồng Thanh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng.

Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng;
2. Ông Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hưng.

Thư ký Ban bầu cử:

Ông Đỗ Phúc Hạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Nghĩa Hưng.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Trần Ngọc Sơn, Chánh Thanh tra huyện Nghĩa Hưng;
2. Ông Trần Văn Thợn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng;
3. Ông Trịnh Văn Dung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng;
4. Ông Trịnh Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng;
5. Ông Đặng Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng;
6. Ông Phạm Văn Phi, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng;
7. Ông Hoàng Trọng Phu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng;
8. Ông Lê Hồng Thử, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng;
9. Ông Lê Ngọc Khanh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng.

7/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7 HUYỆN NGHĨA HƯNG

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Lê Hồng Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nghĩa Hưng.

Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Phan Ngọc Linh, Phó Bí thư Huyện uỷ Nghĩa Hưng;
2. Ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Nghĩa Hưng.

Thư ký Ban bầu cử:

Ông Trần Xuân Hoà, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Nghĩa Hưng.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Đồng Xuân Lực, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Nghĩa Hưng;
2. Ông Đoàn Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng;
3. Ông Hà Quang Thưởng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng;
4. Ông Lương Minh Khanh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng;
5. Ông Đỗ Xuân Vãng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng;
6. Ông Phạm Văn Tuấn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng;
7. Ông Trần Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng;
8. Ông Trần Xuân Tuý, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng;
9. Ông Lê Hồng Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng.

8/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 HUYỆN GIAO THỦY

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Mai Thanh Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Giao Thuỷ.

Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Phùng Văn Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thuỷ;
2. Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Giao Thủy.

Thư ký Ban bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Giao Thuỷ.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Nguyễn Quốc Đàm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ;
2. Ông Trần Văn Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao An, huyện Giao Thuỷ;
3. Ông Ngụy Thanh Huỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Thanh, huyện Giao Thuỷ;
4. Ông Nguyễn Hồng Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ;
5. Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Lạc, huyện Giao Thuỷ;
6. Ông Trịnh Thế Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Xuân, huyện Giao Thuỷ;
7. Ông Phan Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hòa, huyện Giao Thuỷ;
8. Ông Doãn Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoành Sơn, huyện Giao Thuỷ;
9. Ông Đoàn Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Hà, huyện Giao Thuỷ.

9/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9 HUYỆN GIAO THỦY

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Phạm Đức Tạ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Giao Thuỷ.

Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Lương Xuân Vĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Giao Thuỷ;
2. Ông Cao Thành Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Giao Thuỷ.

Thư ký Ban bầu cử:

Ông Trần Văn Duy, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Giao Thuỷ.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Lê Ngọc Đóa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy;
2. Ông Phạm Cao Lạng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Long, huyện Giao Thuỷ;
3. Ông Trần Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Châu, huyện Giao Thuỷ;
4. Ông Trần Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Hải, huyện Giao Thuỷ;
5. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ;
6. Ông Đỗ Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Long, huyện Giao Thuỷ;
7. Ông Trần Hữu Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Tân, huyện Giao Thuỷ;
8. Ông Nguyễn Văn Hoài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ;
9. Ông Phạm Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thuỷ.

10/ ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10 HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

Gồm các ông (bà) có tên sau:

Trưởng Ban bầu cử:

Ông Bùi Văn Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Xuân Trường.

Các Phó Trưởng ban:

1. Ông Vũ Tuấn Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Xuân Trường;
2. Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường.

Thư ký Ban bầu cử:

Ông Phạm Ngọc Toàn, Chánh Văn phòng Huyện uỷ Xuân Trường.

Các Uỷ viên Ban bầu cử:

1. Ông Đinh Văn Quang, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Xuân Trường;
2. Ông Mai Văn Quyền, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Xuân Trường;
3. Ông Đặng Đức Trường, Phó Trưởng Phòng Văn hoá - TT huyện Xuân Trường;
4. Ông Trần Đức Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuân Trường;
5. Bà Lê Thị Tố Nga, Chủ tịch Hội LHPN huyện Xuân Trường;
6. Ông Nguyễn Xuân Đông, Trưởng Đài phát thanh huyện Xuân Trường;
7. Ông Bùi Ngọc Định, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Xuân Trường;
8. Ông Nguyễn Hải Ưu, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Xuân Trường;
9. Ông Đỗ Xuân Hãnh, Phó trưởng Công an huyện Xuân Trường.

(còn nữa)BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com