Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

07:10, 04/10/2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 198-CV/BTGTU về việc tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Theo đó cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm tuyên truyền, khẳng định  chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Cuộc thi chính thức được bắt đầu từ ngày 1-10-2021.Thí sinh có thể tham gia bằng hình thức trực tuyến từ nhiều nền tảng. Cụ thể, thí sinh có thể truy cập vào https://biencuongtoquoc.vn để đăng ký tham gia và dự thi.

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng với sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các trang, cổng thông tin điện tử phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc thi;ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể chính trị của tỉnh tham mưu cấp ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Cuộc thi phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 đồng thời phát động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi./.

Thu Thủy

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com