Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước không đi ra ngoài địa bàn tỉnh

08:08, 12/08/2021

Ngày 12-8-2021, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nội dung như sau:

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước không đi ra ngoài địa bàn tỉnh; 

2. Trường hợp thực sự cần thiết phải được sự đồng ý của giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Đồng chí giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình.

Yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./.BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com