Hoàn thành Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện và cấp cơ sở

08:08, 12/08/2021

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay, 10 Hội Phụ nữ huyện, thành phố, 3 đơn vị trực thuộc và 226 Hội Phụ nữ xã, phường, thị trấn đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, trang trọng. Công tác chuẩn bị Đại hội được các các cấp Hội tiến hành chu đáo, từ trang trí khánh tiết, nhân sự, văn kiện đại hội và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo chính trị tại các đại hội đều bố cục chặt chẽ, khoa học, đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác bầu cử bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, đúng quy định. Nhân sự cán bộ Hội các cấp được bầu có độ tuổi trẻ, được đào tạo cơ bản; 100% chủ tịch Hội Phụ nữ cấp cơ sở có trình độ đạt chuẩn theo quy định (trong đó 75,6% người có trình độ  chuyên môn đại học trở lên). 

Kết quả đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện và cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2021-2026) dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10-2021./.

Hoa XuânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com