Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025

06:08, 23/08/2021

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngày 20-8-2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT), xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của kế hoạch là: Tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thân thiện, giảm chi phí và thời gian của doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư, nâng cao NLCT của tỉnh. Tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), về trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong việc nâng cao thứ bậc xếp hạng PCI của tỉnh, tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu nâng cao điểm số và xếp hạng PCI tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 thuộc trong nhóm các tỉnh đạt điểm khá trở lên.

Phấn đấu đến năm 2025, Chỉ số CCHC (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh thuộc nhóm khá trong bảng xếp hạng của cả nước. Tiếp tục giữ vững vị trí thuộc nhóm các tỉnh có vị trí cao về Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và địa phương cần chỉ đạo tập trung triển khai mạnh mẽ, toàn diện và quyết liệt công tác cải thiện Chỉ số CCHC, Chỉ số nâng cao NLCT cấp tỉnh năm 2021, định hướng đến năm 2025, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao NLCT của đơn vị, địa phương. UBND tỉnh cũng đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ chung các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện gồm: Cải thiện các chỉ số thành phần trong PCI; nâng cao chất lượng CCHC; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương; nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội./.

Thúy VyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com