Ðưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên

06:08, 23/08/2021

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu nhằm khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh và phấn đấu đưa tỷ số này về mức 113 bé trai/100 bé gái vào năm 2025.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các đoàn thể, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình cụ thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của nhân dân kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh với nội dung, hình thức phong phú: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các cụm pa-nô, áp phích; tư vấn, vận động trực tiếp cho các đối tượng liên quan trong cộng đồng, nhất là nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn; lồng ghép các nội dung truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào các hoạt động văn hóa xã hội khác của địa phương… Đưa nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào chương trình của các cơ sở giáo dục của tỉnh. Xây dựng, thử nghiệm và mở rộng triển khai các Mô hình kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giới, bình đẳng giới trong các trường trung học thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái. Lồng ghép nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vào hương ước, quy ước của tổ dân phố, thôn, xóm, cụm dân cư. Tăng cường các hoạt động đào tạo, tập huấn về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về lựa chọn giới tính thai nhi./.

Minh TânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com