UBND tỉnh chỉ thị đảm bảo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tuyệt đối an toàn

07:05, 12/05/2021

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của Bộ GD và ĐT, ngày 11-5, UBND tỉnh ra Chỉ thị số 19/CT-UBND về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Nam Định.

Theo đó, để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng, đúng quy chế, hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm: Sở GD và ĐT chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo đúng Quy chế và Hướng dẫn của Bộ GD và ĐT; dự báo những khó khăn, tình huống có thể xảy ra và phương án xử lý trong quá trình tổ chức Kỳ thi. Tăng cường công tác truyền thông; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí, cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết về Kỳ thi, tạo niềm tin, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và xã hội. Chỉ đạo và kiểm tra các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện đủ, đúng chương trình và kế hoạch các môn học; tổ chức ôn tập hiệu quả, quản lý học sinh đảm bảo an toàn, không để xảy ra bất thường, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phổ biến tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về những điểm mới trong Kỳ thi; chuẩn bị tốt cho học sinh về kỹ năng làm bài thi và tâm lý trước khi bước vào Kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quy chế thi của Bộ GD và ĐT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Chủ trì xây dựng phương án tổ chức Hội đồng thi tại tỉnh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu: nhận, in sao, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xử lý kết quả Kỳ thi; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Quy chế thi và an ninh, trật tự Kỳ thi; bố trí cán bộ, giáo viên có đủ tiêu chuẩn làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra thi. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch COVID-19; tạo điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, đi lại cho thí sinh dự thi; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do yếu tố khách quan. Chỉ đạo các trường THPT nơi đặt các điểm thi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, các điều kiện phòng, chống dịch và các điều kiện theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức Kỳ thi. Thực hiện kịp thời việc khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định Quy chế thi và các quy định của pháp luật đối với những người tham gia làm công tác thi. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD và ĐT, Thanh tra Chính phủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Nam Định; Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở TT và TT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Công ty Điện lực Nam Định, Sở Tài chính, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Tỉnh Đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp triển khai tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Nam Định./.

Minh Thuận

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com