Tập trung quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

04:05, 21/05/2021

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Công điện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm  da nổi cục trên trâu, bò. Nội dung Công điện như sau:

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trên địa bàn cả nước từ đầu tháng 10/2020 đến ngày 17/5/2021 bệnh viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò đã xảy ra 1.622 ổ dịch (xã) tại 204 huyện của 32 tỉnh, thành phố; số trâu, bò mắc bệnh là 53.244 con, trong đó có 7.300 con chết và tiêu hủy.

Tại Nam Định, bệnh VDNC trên trâu, bò được phát hiện vào ngày 07/01/2021, đến ngày 19/5/2021 bệnh đã xảy ra ở 182 hộ chăn nuôi tại 60 xã, thị trấn của 09 huyện với tổng số bò mắc bệnh là 288 con, số chết và tiêu hủy 16 con. Dịch bệnh hiện đang diễn biến rất phức tạp và tiếp tục lây lan ra diện rộng.

Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả dịch bệnh VDNC phát sinh, lây lan trên diện rộng, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người chăn nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC theo quy định của pháp luật về thú y, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC trên địa bàn quản lý, trong đó cần chú trọng những nội dung sau:

- Đối với các địa phương có dịch bệnh VDNC phải thực hiện công bố dịch theo quy định; tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch theo đúng quy định, không để dịch lây lan, dây dưa kéo dài.

- Giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh không để lây lan trên diện rộng; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc khu vực chăn nuôi; có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng... truyền bệnh.

- Khẩn trương thống kê đàn trâu, bò trên địa bàn; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tiêm phòng bệnh VDNC ngay khi có vắc xin, đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả cho 100% trâu, bò thuộc diện tiêm; việc tiêm phòng phải thực hiện nghiêm quy trình an toàn sinh học không làm lây lan dịch bệnh.

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán trâu, bò sản phẩm từ trâu, bò nhập lậu, không rõ nguồn gốc; tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giết mố, chế biến, tiêu thụ và vận chuyển trâu, bò.

- Thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC, đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ trâu, bò.

- Chủ động bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương, các Sở, ngành liên quan tập trung triển khai những nội dung sau:

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

- Tổ chức mua vắc xin VDNC phục vụ phòng, chống dịch theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn các địa phương tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch VDNC bảo đảm khẩn trương, an toàn, đạt 100% trâu, bò thuộc diện tiêm.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh VDNC tại các địa phương, nhất là nơi dịch bệnh đang lây lan, diễn biến phức tạp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh VDNC đảm bảo đúng quy định, phù hợp với điều kiện cụ thể và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh VDNC đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC.

5. Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường

Chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển, tiêu thụ, buôn bán trâu, bò và sản phẩm từ trâu, bò trên địa bàn tỉnh.

6. Các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với ngành Nông nghiệp, các địa phương tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch theo quy định.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trên./.

 


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com