Triệu tập kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
Cập nhật lúc18:19, Chủ Nhật, 11/04/2021 (GMT+7)

Ngày 6-4-2021, Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành Quyết định số 11/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về dự kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND tỉnh.

Thời gian: Thứ sáu, ngày 23-4-2021 (Họp trù bị vào 13 giờ 15 phút, khai mạc vào 13 giờ 30 phút, ngày 23-4-2021). 

Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND và UBND tỉnh./.

,
,
.
,
,
,
,