Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

03:04, 01/04/2021

Ngày 1-4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh  ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quý I-2021, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác. Tích cực thực hiện các nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phối hợp nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức các hoạt động vì cộng đồng, xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quý I-2021. Trong đó nổi bật là việc huy động các nguồn lực, chăm lo tết cho đoàn viên, hội viên, gia đình chính sách, hộ nghèo. Chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ… Về nhiệm vụ trọng tâm quý II-2021, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung triển khai thực hiện tốt việc tham gia công tác bầu cử; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động trước, trong và sau bầu cử; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, chú trọng công tác tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời phản ánh giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Triển khai hiệu quả chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan Mặt trận và các đoàn thể tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Dân vận Tỉnh ủy với vai trò là cầu nối, cần duy trì chế độ sinh hoạt giao ban theo quy định; rà soát, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể, tham mưu báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy để bổ sung, chỉnh sửa những chính sách chưa phù hợp, nhất là những bất cập liên quan đến cơ chế chính sách, công tác cán bộ, kinh phí hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh./.

Tin, ảnh: Lam Hồng

 

                                                       

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com