Tập huấn cập nhật chế độ, chính sách mới cho đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số

07:04, 01/04/2021

Trong các ngày từ 31-3 đến 2-4, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức tập huấn cập nhật chế độ, chính sách mới cho 257 cán bộ Phòng Dân số của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và cán bộ chuyên trách dân số các xã, phường, thị trấn. 

Tại lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số được tiếp thu những nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22-4-2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Nam Định thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 9-3-2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ tỉnh Nam Định đến năm 2030; Các thông tư của Bộ Y tế về quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số; hướng dẫn địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Trên cơ sở những kiến thức mới được cập nhật, đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các hoạt động về dân số hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của công tác Dân số trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch công tác Dân số năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Minh TânBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com