Đoàn công tác tỉnh An Giang tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh ta

05:12, 27/12/2020

Trong 2 ngày 25 và 26-12, Đoàn công tác của tỉnh An Giang đã về tìm hiểu kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.    Ảnh: Văn Đại
Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020), Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành 26 nghị quyết liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, đôn đốc tiến độ xây dựng NTM có cơ chế hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho các xã, thị trấn xây dựng NTM. Tập trung kiện toàn bộ máy chỉ đạo từ cấp tỉnh đến xã, thôn, xóm; chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM ở các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thưc về xây dựng NTM. Các huyện, thành phố đã cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thành các nghị quyết chuyên đề của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ đó toàn tỉnh đã huy động hơn 15.682 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, đến nay, bộ mặt nông thôn của tỉnh ngày càng đổi mới. Hệ thống kết cấu hạ tâng kinh tế - xã hội được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp đồng bộ. Sau khi đạt chuẩn NTM, các địa phương trong tỉnh tiếp tục tập trung chuyển trọng tâm sang xây dựng NTM nâng cao và xây dựng một số mô hình NTM kiểu mẫu. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 13 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019; dự kiến có thêm 51 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Đề án thí điểm mô hình huyện Hải Hậu NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” được triển khai sâu rộng. Toàn huyện có 100% số xóm đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 131 xóm cơ bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 3 xã hình thành mô hình xã NTM kiểu mẫu…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội và con người Nam Định; đồng thời trao đổi những cách làm sáng tạo, một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh thời gian qua cũng như một số giải pháp trong thời gian tới. Trong đó để tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tỉnh chỉ đạo tiếp tục thu hút, huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với phát triển công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm nâng cao thu nhập và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động, tạo dư địa chuyển đổi tích tụ ruộng đất. Triển khai mạnh mẽ Chương  trình OCOP, phấn đấu đến năm 2025 có 300 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên. Xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội…

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cảm ơn sự đón tiếp, làm việc và trao đổi những kinh nghiệm của tỉnh Nam Định trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và Chương trình OCOP. Đây là những kinh nghiệm quý báu, những bài học thực tiễn sinh động để đoàn công tác báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM, Chương trình OCOP của địa phương./.

Tin, ảnh: Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com