Triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật lúc19:08, Thứ Tư, 18/11/2020 (GMT+7)

Ngày 17-11-2020, Thường trực HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 về dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh.

Thời gian 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9-12-2020 (Họp trù bị vào 7 giờ 45 phút, khai mạc vào 8 giờ, ngày 7-12-2020).

Địa điểm: Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND và UBND tỉnh./.

,
,
.
,
,
,
,