Tìm giải pháp thúc đẩy việc mua, đọc, nghiên cứu và làm theo sách, báo, tạp chí của Đảng
Cập nhật lúc18:38, Thứ Năm, 10/09/2020 (GMT+7)

Ngày 9-9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tới 283 điểm cầu trong cả nước, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư: Thông báo kết luận số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương…

Hội nghị nghe các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, truyền đạt toàn diện, sâu sắc, làm rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư; đồng thời chỉ rõ hạn chế, bất cập nảy sinh trong quá trình triển khai, để các đơn vị, địa phương làm cơ sở vận dụng. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương tiếp tục có giải pháp nâng cao, phát huy tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, với việc mua, đọc, sử dụng và phát hành báo, tạp chí của Đảng.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tiễn triển khai các văn bản chỉ đạo, hội nghị đã thảo luận các nhóm giải pháp nhằm tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hiệu quả quản lý Nhà nước đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng thông tin trên Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, các ấn phẩm báo chí của Đảng bộ tỉnh, thành phố; sử dụng và phát huy hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua; chú trọng đổi mới hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, báo, tạp chí của Đảng; chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua sách, báo, tạp chí của Đảng...

Để khẩn trương triển khai có hiệu quả các nội dung văn bản trên, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, phát hành và các tổ chức đảng ngay sau hội nghị tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản của Ban Bí thư tới các cấp ủy đảng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan tham mưu công tác thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị; xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên; đưa phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp. Đối với hội nhà báo các cấp từ Trung ương đến địa phương, cần nêu cao tính chủ động, hiệu quả công tác của Hội, nâng cao nhận thức của hội viên về vai trò, trách nhiệm, đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp của hội viên, người làm báo.

Theo đó, các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát hợp tình hình địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để thực hiện có hiệu quả, chất lượng các chỉ đạo của Ban Bí thư. Đổi mới hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền; làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, sự quyết tâm triển khai thực hiện thật tốt các văn bản nêu trên. Phát huy vai trò, trách nhiệm các cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản, phát hành, thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư.

Trong các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư chỉ rõ, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, các cơ quan báo đảng địa phương; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và các nhà xuất bản cần tập trung nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí, xuất bản nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của Đảng và đáp ứng nhu cầu người đọc; chú trọng đổi mới cả nội dung và hình thức, tạo sự thu hút, hấp dẫn độc giả, bảo đảm thông tin chính thống, cập nhật kịp thời tình hình thời sự, sự kiện chính trị của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, ngoại giao, an ninh quốc phòng...; chủ động đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn và hiệu quả; nâng cao năng lực tự chủ tài chính, năng lực tổ chức sản xuất tin, bài, ấn phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để người dân có thể tiếp cận nội dung thông tin thông qua báo, tạp chí, sách điện tử của Đảng, qua đó tăng cường khả năng tương tác và trao đổi giữa cơ quan báo chí, xuất bản với cán bộ, đảng viên và nhân dân, phù hợp xu thế tiếp nhận thông tin hiện nay.

Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên; quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, người làm báo cả nước; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong các cấp hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội.

Cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư; biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả./.

PV

 
,
,
.
,
,
,
,