Thành ủy Nam Định đẩy mạnh hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020

07:08, 23/08/2020

Ngày 21-8, Thành ủy Nam Định đã tổ chức hội nghị đẩy mạnh hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. 

Năm 2019, bám sát sự lãnh đạo của Ban TVTU, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ IV, Thành ủy Nam Định đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải và thành lập Ban Chỉ đạo Giải do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban; Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan Thường trực. Sau khi có hướng dẫn của Thành ủy, đảng ủy 25 phường, xã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải, phân công các đồng chí báo cáo viên, các đảng viên, phóng viên nghỉ hưu trên địa bàn, các đồng chí có khả năng viết báo tham gia viết bài về công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đón Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, những điển hình tiên tiến học và làm theo Bác, công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh... Đến ngày 31-10-2019, Ban Chỉ đạo Giải của thành phố đã nhận được 19 bài dự thi. Một số đảng bộ, chi bộ tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải, đóng góp các bài viết có chất lượng như: Đảng bộ các phường: Vị Xuyên, Ngô Quyền, Hạ Long, Năng Tĩnh, Trường Thi… Ban Chỉ đạo Giải đã lựa chọn 6 bài có chất lượng gửi đến các cơ quan báo chí của tỉnh; trong đó có 2 bài được đăng trên Báo Nam Định. 

Để công tác hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2020 trên địa bàn thành phố Nam Định đạt kết quả tốt, Ban Chỉ đạo Giải tiếp tục yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng. Các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình hay, gương điển hình thực sự tiêu biểu từ cơ sở, trong ngành, lĩnh vực của đơn vị tới các cơ quan truyền thông; phối hợp cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, phóng viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân viết bài tham dự Giải. Chủ đề của các tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 cần hướng đến những vấn đề mới, được dư luận quan tâm về lĩnh vực xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Trong đó tập trung phản ánh kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng cường xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, phản ánh cả những hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh./.

Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com