Công bố số liệu chính thức diện tích, năng suất, sản lượng lúa xuân 2020
Cập nhật lúc19:16, Thứ Ba, 07/07/2020 (GMT+7)

Cục Thống kê tỉnh vừa có thông báo số liệu chính thức về diện tích, năng suất, sản lượng lúa vụ xuân năm 2020.

Về diện tích, toàn tỉnh gieo cấy 72.465ha lúa, giảm 1,34% so với vụ xuân 2019 do các nguyên nhân chuyển sang đất phi nông nghiệp, trồng cây hàng năm khác, nuôi trồng thủy sản, diện tích bỏ hoang không sản xuất. Năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 69,45 tạ/ha, tăng 0,05 tạ/ha (bằng 0,07%) so với vụ xuân năm 2019. Sản lượng thóc vụ xuân 2020 đạt 503.258 tấn, giảm 1,28%; sản lượng ngô đạt 5.653 tấn. Tính chung sản lượng cây lương thực có hạt vụ đông xuân 2020 đạt 514.835 tấn, giảm 1,43% so với vụ xuân năm trước.

Kết quả cụ thể về diện tích, năng suất (tỷ lệ so sánh với vụ xuân năm 2019 và sản lượng lúa) lần lượt của các huyện, thành phố trong tỉnh như sau: Thành phố Nam Ðịnh: 689ha, 54,25 tạ/ha (100,46%), 3.755 tấn; Mỹ Lộc: 3.197ha, 58,3 tạ/ha (99,18%), 18.486 tấn; Vụ Bản: 8.113ha, 61,35 tạ/ha (100,36%), 49.950 tấn; Ý Yên: 12.627ha, 61,75 tạ/ha (100,32%), 78.225 tấn; Nghĩa Hưng: 10.117ha, 74,65 tạ/ha (100,13%), 75.522 tấn; Nam Trực: 7.605ha, 70,6 tạ/ha (99,92%), 53.649 tấn; Trực Ninh: 7.390ha, 71,8 tạ/ha (99,21%), 52.638 tấn; Xuân Trường: 5.460ha, 72,35 tạ/ha (100,11%), 39.547 tấn; Giao Thủy: 7.147ha, 76,72 tạ/ha (100,22%), 54.952 tấn; Hải Hậu: 10.120ha, 75,57 tạ/ha (100,08%), 76.534 tấn./.

Ngọc  Ánh

 

,
,
.
,
,
,
,