Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới

06:06, 28/06/2020

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Sở Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được lập, phê duyệt trước đây. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, việc tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (quy hoạch chung xây dựng xã) các xã đã được thực hiện trong giai đoạn 2010-2012 đối với toàn bộ các xã, thị trấn trong tỉnh.

Quy hoạch chung xây dựng xã là cơ sở pháp lý cho việc lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn; lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, thu hút đầu tư và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay một số nội dung của đồ án quy hoạch không còn phù hợp; việc triển khai một số dự án đầu tư theo chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh bị chậm, gặp trở ngại do chưa phù hợp quy hoạch xây dựng; một số địa phương đã tiến hành các điều chỉnh dẫn đến cấu trúc quy hoạch chung bị thay đổi, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước. Theo quy định tại Luật Xây dựng, quy hoạch xây dựng phải được định kỳ rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn (định kỳ rà soát đối với quy hoạch xây dựng xã là 5 năm; thời hạn lập quy hoạch là 10 năm). Như vậy, hầu hết quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều đã hết thời hạn quy hoạch, phải tiến hành rà soát để lập quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo (đến năm 2030).

Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (việc thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch; các dự án đang triển khai, chuẩn bị triển khai trên địa bàn) để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tiếp theo./.

Thành TrungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com