Đào tạo nghề cho 12.018 lao động nông thôn

06:06, 10/06/2020

Theo số liệu thống kê của Sở NN và PTNT, toàn tỉnh hiện có 142 làng nghề, tăng 14 làng nghề so với năm 2014. Trong đó có 80 làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận. Tại các làng nghề có 18.734 hộ, cơ sở sản xuất, giảm 19,7% và trên 44.743 lao động, giảm gần 19,2% so với năm 2014 do chuyển đổi ngành nghề sản xuất, lao động chuyển sang làm ở các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp...

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 và tích cực tham gia quản lý và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở NN và PTNT đã phối hợp với các ngành, địa phương và các tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn bằng nhiều nguồn vốn và chương trình mục tiêu khác. Kết quả trong giai đoạn 2015-2020 đã đào tạo cho 12.018 lao động nông thôn, tăng 33,3% so với giai đoạn 2009-2014. Các nghề được đào tạo chủ yếu là: Sản xuất cây trồng, nuôi thủy sản, mây tre đan, dệt, may mặc, sản xuất chế biến các sản phẩm thủy sản…

Thời gian tới, Sở NN và PTNT tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh rà soát, thống kê và hỗ trợ các xã, thị trấn phát triển thêm các làng nghề mới và đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh./.

Văn ĐạiBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com