Các Đảng bộ: Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

07:05, 24/05/2020

Ngày 22-5, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tổ chức đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đổi mới phương thức, phong cách làm việc, tập trung lãnh đạo đơn vị nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó có 4 chỉ tiêu đạt và vượt, gồm: Thu ngân sách; nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, đảng viên; kết nạp đảng viên; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm Cục Thuế tỉnh luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao với mức tăng bình quân 15,2%/năm. Năm 2019, năm đầu tiên số thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt ngưỡng 5.500 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra trước 1 năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh xác định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đảng viên và hoạt động của các đoàn thể, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, tham mưu và chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể hàng năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Rà soát cải cách thủ tục hành chính thuế, đẩy nhanh tiến trình cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế; tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung. Phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm. Phấn đấu đến năm 2025, số thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt trên 8.000 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30 đảng viên mới trở lên. Hàng năm, số lượng đảng viên được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98%; trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ theo quy định. Hàng năm, 90% chi bộ Đảng được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ theo quy định. Đảng bộ được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong các ngày 21, 22-5-2020, Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm, chú trọng, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 11 đảng viên. Từ năm 2015-2020, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ đều xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã góp phần tích cực trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 31-3-2020, tổng nguồn vốn cho vay đạt 3.116 tỷ 260 triệu đồng, tăng so với năm 2015 là 892 tỷ 470 triệu đồng. Dư nợ cho vay đạt 3.102 tỷ 131 triệu đồng, tăng so với năm 2015 là 882 tỷ 558 triệu đồng. Nợ quá hạn giảm 756 triệu đồng so với năm 2015, chỉ còn chiếm 0,1% tổng dư nợ. Hoạt động tại điểm giao dịch xã đã ổn định, nề nếp, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác với 215 điểm giao dịch xã, phường, thị trấn. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; đổi mới, duy trì hoạt động của các đoàn thể; nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Phát triển Chi nhánh Ngân hàng CSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng CSXH của Nhà nước; tiếp tục khẳng định tín dụng CSXH là giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo cơ bản và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

Thanh ThúyĐức ToànBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com