Quý I, độ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 89,26%
Cập nhật lúc18:50, Thứ Hai, 20/04/2020 (GMT+7)

Theo thống kê của BHXH tỉnh, quý I-2020, số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 1.589.201 người, đạt độ bao phủ 89,26% dân số. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 1.012 tỷ đồng; tổng số chi các chế độ BHXH, BHYT, BHTN là 1.690 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua phương tiện không dùng tiền mặt; phối hợp với Viettel Nam Định mở thẻ ATM và chi trả chế độ BHXH cho người hưởng qua dịch vụ ViettelPay. Tổng số đối tượng đang quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH là 102.631 người; số người được giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH là 24.878 người. Toàn tỉnh có 474.359 lượt khám, chữa bệnh BHYT với tổng số tiền là 184 tỷ 827 triệu đồng. BHXH tỉnh đã tiếp nhận 53.855 hồ sơ qua giao dịch điện tử; 41.549 hồ sơ và trả 36.099 hồ sơ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến giao dịch trực tiếp tại bộ phận một cửa; tiếp nhận 329 hồ sơ và trả 66.610 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính kịp thời, đúng hạn.

Quý II-2020, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan và gia đình. Hướng dẫn các đơn vị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đơn vị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng thời gian quy định, hạn chế thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời đúng đối tượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,