Tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
Đảng bộ các xã Hải Trung, Hoành Sơn đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật lúc17:33, Thứ Sáu, 13/03/2020 (GMT+7)

Ngày 12, 13-3-2020, Đảng bộ xã Hải Trung (Hải Hậu) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Hậu chọn thí điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy xã tại đại hội. 

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hải Trung khóa XV, nhiệm kỳ  2020-2025
Ban chấp hành Đảng bộ xã Hải Trung khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ảnh:
Việt Thắng

Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  xã Hải Trung đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi 9 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực như: Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 65,6 triệu đồng; tỷ trọng cơ cấu kinh tế các ngành (theo giá hiện hành): Nông nghiệp - thuỷ sản: 20% (chỉ tiêu đại hội 27,5%); Công nghiệp - xây dựng: 48% (chỉ tiêu đại hội 44%); Dịch vụ: 32% (chỉ tiêu đại hội 28,5%). Giá trị sản phẩm bình quân 1ha canh tác đến năm 2020 đạt 135 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với chỉ tiêu đại hội. Giá trị sản xuất các ngành tăng  10,66% so với chỉ tiêu đại hội. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 19,5%/năm so với dự toán huyện giao. Mức giảm tỷ lệ sinh 0,08%/năm (chỉ tiêu đại hội 1%/năm). Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc bảo trợ xã hội còn 0% (chỉ tiêu đại hội dưới 3%), hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 1,16%. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay có 19/19 xóm đạt nông thôn mới bền vững và phát triển; xã cơ bản đạt 17 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, nhân dân xã Hải Trung quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đề cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khai thác hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Giá trị sản phẩm bình quân 1ha canh tác đến năm 2025 đạt 180 triệu đồng; năng suất lúa bình quân đạt 123 tạ/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 83,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96%. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững và phát triển, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2023 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Bí thư Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Hải Hậu lần thứ XXVII.

Trong các ngày 14 và 15-3-2020 Đảng bộ xã Hoành Sơn (Giao Thủy) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy chọn làm điểm. Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Quang Ái, TUV, Bí thư Huyện ủy tới dự.

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoành Sơn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực như: Cơ cấu kinh tế các ngành: Tỷ trọng ngành nông nghiệp 45% (tổng sản lượng lương thực đạt 4.906 tấn/năm; giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 112 triệu đồng/ha; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 98,2 tỷ đồng). Sản xuất CN-TTCN và thương mại dịch vụ chiếm 55% (giá trị thu nhập sản xuất CN-TTCN và thương mại dịch vụ đạt 222,6 tỷ đồng, bằng 160,65% chỉ tiêu). Thu ngân sách hàng năm tăng 5% so với dự toán huyện giao. Xã đã tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 100% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chính quyền vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến xuất sắc. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, nhân dân xã Hoành Sơn phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/năm trở lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp xuống còn 31,5% (tổng giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp đạt 173 tỷ đồng/năm); sản xuất CN-TTCN và thương mại - dịch vụ tăng lên 68,5% (giá trị sản xuất CN-TTCN, thương mại - dịch vụ đạt 340 tỷ đồng/năm trở lên). Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội đến năm 2025 giảm xuống còn 0,12%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95%; 100% dân số được sử dụng nước sạch; giảm tỷ suất sinh hàng năm 0,2 phần nghìn. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục hàng năm. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM; phấn đấu có 50% số xóm đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trước năm 2025.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Giao Thủy lần thứ XXVI./.

Việt Thắng Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,