Trực Ninh chấn chỉnh tình trạng chậm thực hiện công tác quản lý đất đai ở các xã, thị trấn

07:02, 26/02/2020

Trước thực trạng tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn chậm, UBND huyện Trực Ninh đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập phương án xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp phát sinh trước khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17-7-2012. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai; kiên quyết xử lý đối với các vi phạm đất đai phát sinh sau ngày ban hành Kết luận số 43-KL/TU ngày 22-8-2018 của Tỉnh ủy theo đúng nội dung của kết luận. Khẩn trương hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; các xã, thị trấn chưa hoàn thành phải huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan chuyên môn có liên quan để hoàn thành nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 14-8-2019 của UBND huyện. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu UBND huyện đã giao, cụ thể là thị trấn Cổ Lễ và các xã: Việt Hùng, Trực Tuấn, Trực Nội, Trực Mỹ, mỗi đơn vị 100 GCN; Trực Chính, Trực Hùng, mỗi đơn vị 200 GCN; Trực Đạo, Ninh Cường, mỗi đơn vị 250 GCN; Trực Hưng, Trực Khang 300 GCN; Trung Đông 400 GCN; Phương Định, Trực Cường, mỗi đơn vị 500 GCN; Trực Thắng 600 GCN; Trực Thuận 800 GCN; Trực Đại 1.200 GCN; Liêm Hải, Cát Thành, mỗi đơn vị 1.500 GCN. Báo cáo tiến độ và những khó khăn vướng mắc về UBND huyện vào ngày 15 hàng tháng. Huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường bố trí lực lượng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo UBND huyện các vấn đề phát sinh để hướng dẫn, xử lý, đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com