UBND tỉnh điều chỉnh một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020

06:02, 26/02/2020

Ngày 17-2-2020 UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ngành và các địa phương về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch xây dựng NTM năm 2020. 

Theo kế hoạch điều chỉnh, toàn tỉnh phấn đấu hết năm 2020 có 25% số xã, thị trấn trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao; có ít nhất 10 mô hình NTM kiểu mẫu ở xã, thôn, xóm. Trong đó, hình thành 3 xã NTM kiểu mẫu với chủ đề “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” gồm: Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng), Giao Phong (Giao Thủy), Liên Minh (Vụ Bản). Hoàn thành xây dựng 2 xóm NTM kiểu mẫu với chủ đề “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh” gồm: xóm 4 và xóm 16, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường). Hoàn thành xây dựng mô hình “Làng nghề NTM kiểu mẫu hướng tới phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái làng Vị Khê” tại thôn Vị Khê, xã Điền Xá (Nam Trực). Hoàn thành xây dựng mô hình “Khu dân cư nhà vườn NTM kiểu mẫu hướng tới phát triển kinh tế sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm tại làng nghề sản xuất hoa Hồng Hà 1, Hồng Hà 2” tại thôn Hồng Hà, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc). Hoàn thành xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu về phát triển các nhà vườn hoa, cây cảnh gắn với phát triển kinh tế và du lịch trải nghiệm” tại xóm Mỹ Tiến 1 xã Nam Phong (thành phố Nam Định). Hoàn thành xây dựng kiểu mẫu với chủ đề “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Vụ Nữ, xã Hợp Hưng (Vụ Bản). Triển khai xây dựng các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt nông thôn tại nguồn trên địa bàn các huyện, thành phố theo nội dung của đề án quản lý xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu. Xây dựng mô hình các tuyến đê kiểu mẫu, trong đó tu sửa, chỉnh trang mái đê, xây dựng bậc lên xuống thân đê cho 16,626km đê tại các tuyến Hữu Hồng (Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, thành phố Nam Định), Hữu Đào (thành phố Nam Định, Vụ Bản), Tả Ninh (Hải Hậu); gia cố mặt đê bê tông, chỉnh trang mái 6,687km đê các tuyến Tả Đào (Nam Trực, Nghĩa Hưng), Hữu Đào (Ý Yên), Hữu Ninh (Trực Ninh), Tả Ninh (Xuân Trường).

Việc điều chỉnh được căn cứ theo tình hình thực tế và khả năng thực hiện của các địa phương để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra của chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com